Rechtsgebieden

Yspeert levert full service juridische dienstverlening aan overheden, instellingen en ondernemingen. Al onze advocaten hebben, naast brede juridische kennis, specialistische kennis op een of twee rechtsgebieden.

Zoekt u toch iets anders dan de hieronder genoemde rechtsgebieden? Laat het ons weten en wij nemen contact met u op.

Heeft u vragen over het Europese of het nationale aanbestedingsrecht? Wij staan zowel aanbesteders als inschrijvers bij.

Lees meer keyboard_arrow_right

Heeft u schade geleden? Onze specialisten bezitten een breed scala van kennis over aansprakelijkheidsvormen en staan u graag bij indien u schade heeft geleden door een ander.

Lees meer keyboard_arrow_right

De agrarische sector is volop in beweging, niet in de laatste plaats omdat de wet- en regelgeving voortdurend verandert. Heeft u vragen over het agrarisch recht of wilt u graag advies inwinnen van een van onze advocaten agrarisch recht? Wij helpen u graag.

Lees meer keyboard_arrow_right

Ambtenaren bezaten een bijzondere rechtspositie ten opzichte van werknemers uit het bedrijfsleven. Per 1 januari 2020 wordt een merendeel van ambtenaren beschouwd als werknemer. Heeft u vragen over wat deze veranderingen voor u betekenen? Neem dan contact op met onze advocaat ambtenarenrecht.

Lees meer keyboard_arrow_right

Bent u appartementseigenaar en heeft u vragen over uw rechten en plichten tegenover de VvE? Wij beantwoorden uw vragen graag.

Lees meer keyboard_arrow_right

Het arbeidsrecht regelt de rechten en plichten die gelden tussen werkgevers en werknemers. Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Heeft u vragen over het arbeidsrecht of wilt u advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer keyboard_arrow_right

Het bestuursrecht ziet op alles waarbij een (decentrale) overheid is betrokken. Wij denken graag mee over de wijze waarop een besluit/regelgeving/beleid juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop deze zaken aangevochten kunnen worden.

Lees meer keyboard_arrow_right

De bouwrechtspecialisten van Yspeert hebben ervaring met het bijstaan van alle betrokken partners in de bouwsector (GWW, B&U). Wij kunnen u adviseren bij de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten, utiliteitsbouw, (her)ontwikkelingen en (grootschalige) woningbouwlocaties.

Lees meer keyboard_arrow_right

Yspeert adviseert u graag over het opstellen van contracten en de naleving ervan, zodat u vooraf geschillen en procedures kunt voorkomen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Onze advocaten Cybersecurity verlenen hun diensten voor diverse opdrachtgevers, zoals ICT-leveranciers, bedrijven, overheden en zorginstellingen.

Lees meer keyboard_arrow_right

In moeilijke tijden heeft u andere zaken aan uw hoofd dan juridische zaken. Wij kunnen u begeleiden en adviseren over diverse kwesties gerelateerd aan erfrecht, zodat u zich bezig kan houden met andere zaken.

Lees meer keyboard_arrow_right

Onze specialisten kunnen u adviseren als uw onderneming in zwaar weer is beland. Wij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden om het faillissement af te wenden en uw onderneming (financieel) te herstructureren. Tevens begeleiden wij waar het faillissement reeds is uitgesproken.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleggen op de beurs, euribor-woekerpolissen, de vastgoed-cv. Wij kennen de producten van haver tot gort. Heeft uw bank uw financiering opgezegd? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Lees meer keyboard_arrow_right

Iedere financiële transactie heeft fiscale impact. Wij kunnen u ondersteunen in het overzien van fiscale gevolgen van bijvoorbeeld bedrijfsovernames en samenwerkingen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Het gezondheidsrecht is een complex vakgebied. Wij gaan de uitdaging aan en helpen u graag bij alle vraagstukken waarmee u geconfronteerd wordt als zorgaanbieder, zorginstelling of zorgprofessional.

Lees meer keyboard_arrow_right

Bij ons werken juridische specialisten die niet alleen uw affiniteit met de paardensport delen, maar ook continue op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkeling in de hippische wereld.

Lees meer keyboard_arrow_right

Bent u verhuurder en heeft u onenigheid met een huurder? Wij adviseren en procederen voor met name woningcorporaties en professionele verhuurders.

Lees meer keyboard_arrow_right

Informatietechnologie heeft onze wereld omgevormd tot een digitale wereld. Klassieke problemen hebben steeds vaker een IT-karakter. Onze specialisten kunnen u adviseren in o.a. ICT-contracten en privacyvraagstukken.

Lees meer keyboard_arrow_right

Ze worden ook wel de kroonjuwelen van een onderneming genoemd: de intellectuele eigendomsrechten. Wij adviseren, onderhandelen en procederen in onderwerpen met betrekking tot o.a. merken, auteursrechten, octrooien en handelsnamen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Wij voorzien u graag van specialistisch advies als u grensoverschrijdend contracteert dan wel indien u te maken heeft met buitenlandse debiteuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Een ongeluk zit in een kleine hoekje. U wilt zo snel mogelijk herstellen, maar tegelijk wordt u geconfronteerd met kosten en (mogelijk) met gemis aan inkomsten. Onze specialisten kunnen u bijstaan vanaf het moment dat u letselschade hebt geleden, totdat u deze vergoed heeft gekregen.

Lees meer keyboard_arrow_right

De ACM treedt steeds harder en vaker op ter handhaving van mededingingsregels. Bijna iedere ondernemer komt (onbewust) in aanraking met het mededingingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkings-, distributie- en franchiseovereenkomsten of concurrentiebedingen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Een tuchtklacht heeft een enorme impact op de aangeklaagde zorgverlener. Wij weten als geen ander de weg in dit discipline recht.

Lees meer keyboard_arrow_right

Het omgevingsrecht ziet op onze leef-, woon- en bedrijfsomgeving. Wij denken graag mee over de wijze waarop een besluit juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit aangevochten kan worden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Van fusies en bedrijfsovernames tot corporate governance. Ook voor bestuurdersaansprakelijkheid of andere ondernemingsrechtelijke geschillen of advisering op het gebied van vennootschapsrecht kunt u bij ons terecht.

Lees meer keyboard_arrow_right

Een echtscheiding is vaak een zeer emotioneel proces. Een gevecht tussen gevoel en verstand. Onze advocaten kijken met een zakelijke blik naar uw problemen. Wij hebben ruime ervaring met geschillen over alimentatie, boedelverdeling, erfenissen, omgangsregelingen en uithuisplaatsing.

Lees meer keyboard_arrow_right

Onze privacy advocaten en juristen ondersteunen zorginstellingen, overheidsinstanties en ondernemingen bij het oplossen van complexe privacy vraagstukken. Een privacy advocaat of jurist van Yspeert heeft ruime ervaring in het adviseren over de privacyregels die worden genoemd in de AVG, UAVG en de verschillende sectorale wetten.

Lees meer keyboard_arrow_right

De afgelopen jaren hebben gemeenten er op het gebied van het sociaal domein steeds meer taken bijgekregen. In het sociaal domein is er veel aandacht voor o.a. privacy, kwaliteit van zorg en de toezicht daarop, subsidies en aanbestedingen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Wij kunnen u bijstaan in de vraagstukken van bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de werknemersverzekeringen WIA, WAO. ZW en de WW.

Lees meer keyboard_arrow_right

Het staatssteunrecht is erop gericht om gelijke concurrentievoorwaarden te schappen voor alle ondernemingen op de interne Europese markt. Het handelen in strijd met het staatssteunverbod kan grote (financiële) gevolgen hebben.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vastgoed is de overkoepelende term voor alle aspecten die zien op onroerend goed. De vastgoedspecialisten van Yspeert adviseren reeds jarenlang vastgoedbeleggers, (ver)huurders, beheerders, VvE’s, ontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, overheden en zorginstellingen.

Lees meer keyboard_arrow_right

U verzekert zich om uzelf te beschermen tegen de verwezenlijking van bepaalde risico’s. Dit bereikt u door een verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar te sluiten. U komt in de wereld van polisbladen, polisvoorwaarden en (uitsluitings)clausules terecht, op basis waarvan u met de verzekeraar afspreekt tegen welke risico’s u zich precies verzekert.

Lees meer keyboard_arrow_right