Advocaat agrarisch recht

Waarom kiest u voor een advocaat agrarisch recht van Yspeert advocaten?

De agrarische sector is volop in beweging, niet in de laatste plaats omdat de wet- en regelgeving voortdurend verandert. Denk bijvoorbeeld aan de toekenning van fosfaatrechten, of aan (het extern salderen bij) de stikstofrechten en de discussie over het legaliseren van de PAS-melders. Ook andere onderwerpen, zoals de financiering van uw bedrijf, pacht, (ver)koop en (ver)huur van onroerend goed, blijven actueel en zullen dat ook de komende jaren blijven. Een advocaat agrarisch recht adviseert u hier graag over.

Werkwijze advocaat agrarisch recht

Onze advocaat agrarisch recht streeft er samen met u naar om geschillen te voorkomen, maar ook als er een geschil ontstaat is onze advocaat er voor u en zo nodig maakt onze advocaat agrarisch recht met u de gang naar de rechter. Door onze actuele kennis en door onze ervaring kunnen onze advocaten agrarisch recht u van een scherp en praktisch advies voorzien en zo nodig op het scherpst van de snede voor u procederen.

Onze advocaat helpt u bijvoorbeeld bij:

 • het aangaan of beëindigen van contracten, zoals veevoedercontracten;
 • een dreigende onteigening;
 • het voorkomen of oplossen van geschillen;
 • het bepalen van welke zekerheden gevestigd kunnen worden, (zoals opstalrechten, erfdienstbaarheden, pandrechten, hypotheek en vruchtgebruik);
 • de rol en werking van voorkeursrechten;
 • het aangaan en beëindigen van pacht- en erfpachtovereenkomsten door een advocaat agrarisch recht;
 • hulp van een advocaat agrarisch recht bij de (ver)koop van onroerend goed
 • hulp van een advocaat agrarisch recht bij de (ver)huur van onroerend goed;
 • uw relatie met de bank of andere financier, mag deze bijvoorbeeld ineens een lening opeisen of de rente verhogen?;
 • vergunningskwesties, bijvoorbeeld met betrekking tot bouw of milieu;
 • vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen;
 • uw ondernemingsvorm, zoals de maatschap, vennootschap onder firma of besloten vennootschap;
 • bedrijfsopvolging of bij het ontvlechten van uw bedrijf;
 • een echtscheiding of bij overlijden;
 • arbeidsrechtelijke zaken, zoals bv. de inzet van ZZP’ers;
 • het burenrecht;
 • het voeren van civiele en bestuursrechtelijke procedures;
 • het voeren van een arbitrageprocedure.

Heeft u vragen over het agrarisch recht of wilt u graag advies inwinnen van een advocaat agrarisch recht? Neem dan contact op met advocaat agrarisch recht Jan-Gerrit Meijerink of Guus Benes

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.