Advocaat subsidierecht

Waarom kiest u voor een advocaat subsidierecht?

Een subsidie wordt gezien als een aanspraak op financiële middelen die worden verstrekt door een overheidsorgaan voor het verrichten van bepaalde activiteiten door de aanvrager. Subsidies zijn er in allerlei vormen en maten, denk bijvoorbeeld aan subsidies om uw bedrijf of woning te verduurzamen of een cultuursubsidie. Aan het ontvangen van een subsidie kan een complexe procedure voorafgaan, waarbij u uw administratie op orde dient te hebben. Soms geldt hoe groter het bedrag, hoe complexer het aanvragen van de subsidie. Het is daarom verstandig om u te laten adviseren door een advocaat subsidierecht bij het aanvragen van een subsidie.
De procedure van subsidieverlening begint bij een beschikking tot subsidieverlening. Met die beschikking kent het bestuursorgaan de beschikking voorlopig toe. In deze beschikking worden ook de activiteiten omschreven waar de subsidie op ziet. Verder vermeldt het ook de manier van het berekenen van de subsidie. Vervolgens worden de activiteiten verricht. Hierbij moet goed worden gekeken of de subsidieregeling voorschrijft wie de activiteiten moet verrichten. In sommige gevallen kunt u dat namelijk niet zelf doen.

Na het verrichten van de activiteiten dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling doen. Bij die aanvraag moet worden aangetoond dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan alle verplichtingen is voldaan. Als blijkt dat de activiteiten niet (geheel) zijn uitgevoerd, dan kan de subsidie lager worden vastgesteld dan het bedrag van de verlening of op nihil worden gezet. De verstrekker kan dat een eventueel betaald voorschot terugvorderen. De subsidieprocedure kent een aantal besluiten waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Bent u het niet eens met de subsidieverlening, laat u dan adviseren door een advocaat subsidierecht.

Een advocaat subsidierecht adviseert u over: 

Wordt u als bedrijf bijvoorbeeld geconfronteerd met een lagere vaststelling van de subsidie, dan kan een advocaat subsidierecht u helpen bij het maken van bezwaar tegen die vaststelling. In de subsidieprocedure zijn er namelijk meerdere momenten waarop u een rechtsmiddel kunt aanwenden. Ontvangt u helemaal geen subsidie, terwijl u wel van mening bent daar recht op te hebben, dan kan een advocaat u bijstaan in het opeisen van die subsidie.

Als overheid kan een advocaat van pas komen bij het opstellen van beleid voor een (nieuwe) subsidie en bij het opstellen van besluiten. Ook kan een advocaat het bestaande beleid toetsen aan de geldende wet- en regelgeving. Indien u als bestuursorgaan een geschil heeft met de subsidieontvanger, ook dan komt een advocaat subsidierecht goed van pas.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over subsidierecht? Neem dan contact op met advocaat subsidierecht Paul Kostwinder of één van onze andere specialisten.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.