Incasso advocaat

Wat kan een incasso advocaat voor u betekenen?

Onvermijdelijk krijgt ieder bedrijf te maken met niet/slecht betalende opdrachtgevers. Onze incasso advocaat beschikt over specifieke expertise en instrumenten om uw incasso zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Denk daarbij aan het sturen van sommaties, het leggen van (conservatoir) beslag, het opstellen van een dagvaarding of het voeren van inhoudelijk verweer. Een incasso advocaat moet grondige kennis hebben van het contractenrecht. Veel incassozaken komen immers voort uit contractuele geschillen. Ook gedegen kennis van het procesrecht is nodig om efficiënt te kunnen navigeren door de juridische processen die nodig zijn om vorderingen te kunnen innen. 

Gedegen kennis van het faillissementsrecht door een incasso advocaat is nodig om in geval van een (dreigend) faillissement de juiste stappen te kunnen zetten. Het beslag- en executierecht is een specifiek onderdeel van de incassopraktijk en richt zich op de tenuitvoerlegging van rechterlijke vonnissen en andere executoriale titels. Het heeft betrekking op het leggen van beslag op roerende en onroerende zaken, bankrekeningen en/of loonbeslag. Er zijn verschillende vormen van beslag zoals conservatoir beslag en executoriaal beslag. Executoriaal beslag wordt gelegd ter uitvoering van een vonnis. Een conservatoir beslag wordt gebruikt als voorlopige maatregel in afwachting van een rechterlijke uitspraak. Een incasso advocaat kan u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift en u adviseren over de voorwaarden waaraan zo'n verzoek moet voldoen. 

In geval van grensoverschrijdende schuldvorderingen en executies beschikken wij over gedegen kennis van het internationaal privaatrecht. We bepalen welk recht van toepassing is op de vordering en welke rechter uiteindelijk bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Kennis over hoe een vonnis in het buitenland ten uitvoer gelegd kan worden is cruciaal voor een effectieve incasso. 

Gerechtelijke incasso door een incasso advocaat 

Een advocaat kan direct doorpakken en een gerechtelijke incasso opstarten. Veelal zijn de kosten te verhalen op uw wederpartij. Wij dienen een vordering in bij de rechtbank, begeleiden u bij de rechtbank en kunnen het vonnis uiteindelijk laten executeren. 

Onze advocaat kan u van dienst zijn bij:

  • Algemene voorwaarden en specifieke incasso bepalingen
  • (conservatoir) Beslag
  • Het opstellen en versturen van een ingebrekestelling
  • Het beoordelen van een inhoudelijk verweer
  • Het opstellen van een dagvaarding
  • Het beoordelen van een inhoudelijk verweer (ter zitting)
  • Het beoordelen van een inhoudelijk verweer bij executie procedures

Wij bekijken ook graag uw gehele incassotraject en voorzien u graag van advies over uw algemene voorwaarden, zodat u voortaan nog beter kunt incasseren. Neem contact op met onze incasso advocaat Frank Omta of Martin Ueffing voor meer informatie.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.