Advocaat vastgoedrecht

Waarom kiest u voor een advocaat vastgoedrecht?

Vastgoedrecht is een overkoepelende term voor alle juridische aspecten die zien op onroerend goed. Dit rechtsgebied omvat diverse aspecten waaronder de koop en verkoop van onroerend goed, de verhuur en het beheer van het vastgoed, de financiering van vastgoedtransacties, en de regelgeving rondom landgebruik en zonering. Een advocaat vastgoedrecht van Yspeert advocaten heeft ruime ervaring en kennis op allerlei vastgoedgerelateerde gebieden, zoals vastgoedtransacties, bouw, huur, beheer en ontwikkeling. Op het gebied van vastgoed adviseert een advocaat vastgoedrecht van Yspeert al jarenlang vastgoedbeleggers, (ver)huurders, beheerders, VvE’s, ontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, overheden en zorginstellingen. U zult ervaren dat onze pro-actieve ervaren advocaten van echte meerwaarde zijn. 

Koop en verkoop van onroerend goed. Dit omvat de juridische aspecten van het kopen en verkopen van onroerend goed, zoals huizen, appartementen, kantoorruimtes, en andere types vastgoed. Het gaat hierbij onder andere om het opstellen van koopcontracten, de overdracht van eigendomstitels, en de naleving van lokale en nationale wetgeving. 

Expertise van onze advocaat vastgoedrecht

Onze advocaat vastgoedrecht heeft gedegen kennis en ervaring bij de aan- en verkoop van onroerend goed(portefeuilles), zoals percelen, woningen, horeca- en kantoorruimte en bedrijfslocaties. Bij een vastgoedtransactie spelen verschillende juridische vragen en risico’s, waarbij een goed advies cruciaal is. Bij wezenlijke vragen over erfpachtconstructies en andere zakelijke rechten, kan onze advocaat vastgoedrecht u van advies voorzien. Ditzelfde geldt voor financiële vraagstukken en vragen over het vestigen en uitwinnen van zekerheden. Bij vastgoedtransacties spelen bestuursrechtelijke kwesties in toenemende mate een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Soms blijkt er een publiekrechtelijke beperking op het perceel te rusten, wat grote gevolgen kan hebben voor een koper. De vastgoedrecht advocaten werken om die reden nauw samen met de bestuursrechtspecialisten van Yspeert.

Yspeert heeft speciale expertise in het appartementsrecht en staat vele VVE’s bij.

Onze advocaat adviseert onder meer over:

 • aan- en verkoop van vastgoed;
 • projectontwikkeling;
 • vastgoedbeheer;
 • financiering;
 • koopovereenkomsten, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, turnkey-overeenkomsten;
 • vestigen en uitwinnen van zekerheden (hypotheekrecht);
 • bouwkundige garanties;
 • bouwcontracten;
 • (onder)huurovereenkomsten;
 • ontruimingen en ontruimingsbescherming;
 • advies over erfdienstbaarheden door een advocaat vastgoedrecht;
 • advies over erfpacht door een advocaat vastgoedrecht;
 • recht van opstal;
 • mandeligheid;
 • vruchtgebruik;
 • appartementsrechten (akte van splitsing en huishoudelijk reglement);
 • ruimtelijke ordening;
 • vergunningaanvragen;
 • bezwaar en beroep tegen vergunningverlening.

Voor advies of vragen over het vastgoedrecht kunt u contact opnemen met vastgoedrecht advocaat Wouter Leerink.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.