Non-profit

 

Maatschappelijk ondernemerschap en betrokkenheid bij de samenleving vanuit hun taak kenmerken de non-profit sector. Financiering in de non-profit sector hangt (voor een deel) vaak samen met collectieve middelen of subsidies. Het besturen en beheersen van de betrokken organisaties en instellingen, draait steeds meer om good governance, zeggenschap en financiële verantwoording. Overheidsinmenging en Europese regelgeving heeft de non-profit sector gewijzigd. Zo heeft het begrip winstoogmerk door de introductie van marktwerking een andere invulling gekregen.

De bijzondere positie van de sector kan (juridische) gevolgen hebben voor gewone handelingen in het rechtsverkeer. Naast uitgebreide juridische kennis over bijvoorbeeld sector specifieke onderwerpen als governance, toezicht en overheidsinterventies, is het ook van belang dat de jurist kennis heeft van de branche, zodat de juiste  “tone of voice” wordt gehanteerd bij kwesties aangaande het arbeidsrecht, aansprakelijkheden en vastgoed- en huurkwesties.

Wij adviseren veel non-profit instellingen, zoals verenigingen of stichtingen, maar ook coöperaties of organisaties in de gezondheidszorg. Onze juristen zijn goed bekend met de bijzondere positie van de sector en houden elkaar door onze brancheteams op de hoogte van de actuele thema’s die spelen.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Arianne Klok
Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht. Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht. Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.