Non-profit


Maatschappelijk ondernemerschap en betrokkenheid bij de samenleving vanuit hun taak kenmerken de non-profit sector. Financiering in de non-profit sector hangt (voor een deel) vaak samen met collectieve middelen of subsidies. Het besturen en beheersen van de betrokken organisaties en instellingen, draait steeds meer om good governance, zeggenschap en financiële verantwoording. Overheidsinmenging en Europese regelgeving heeft de non-profit sector gewijzigd. Zo heeft het begrip winstoogmerk door de introductie van marktwerking een andere invulling gekregen.

De bijzondere positie van de sector kan (juridische) gevolgen hebben voor gewone handelingen in het rechtsverkeer. Naast uitgebreide juridische kennis over bijvoorbeeld sector specifieke onderwerpen als governance, toezicht en overheidsinterventies, is het ook van belang dat de jurist kennis heeft van de branche, zodat de juiste  “tone of voice” wordt gehanteerd bij kwesties aangaande het arbeidsrecht, aansprakelijkheden en vastgoed- en huurkwesties.

Wij adviseren veel non-profit instellingen, zoals verenigingen of stichtingen, maar ook coöperaties of organisaties in de gezondheidszorg. Onze juristen zijn goed bekend met de bijzondere positie van de sector en houden elkaar door onze brancheteams op de hoogte van de actuele thema’s die spelen.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Elzelou Grit
Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Elzelou was tot voor kort lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Elzelou was tot voor kort lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.