Hoe we het doen


Jaren geleden hebben wij de traditionele werkwijze van een advocatenkantoor achter ons gelaten.

Samenwerken aan het beste resultaat

Van oudsher zijn advocaten gewend om naast elkaar, ieder binnen zijn eigen rechtsgebied, aan eigen dossiers te werken. Een advocatenkantoor is dan een opgetelde som van individuele praktijken. Wij kiezen voor een samen-
werkende organisatie met een duidelijke visie en werken als team samen aan het beste resultaat voor onze cliënten. Gericht op een duurzame relatie die structureel toegevoegde waarde moet hebben voor de cliënt.

Waar onze cliënt behoefte aan heeft beschouwen wij als een vraag gesteld aan het kantoor en niet aan een individuele advocaat. Onze mensen kennen elkaars sterke kanten, specifieke expertise en het klantbelang van teamwerk. Zo komt de vraag altijd bij de best daarvoor gekwalificeerde medewerkers.
Daarin zijn we – dat durven we wel te zeggen – uniek.

Luisteren naar cliënten en haar behoeftes

De afgelopen jaren is ons advocatenkantoor in omvang sterk gegroeid door onze proactieve benadering van
de cliënt en de juridische vraagstukken. Naast de interne samenwerking hechten wij aan een structurele samenwerking met onze cliënten. Wij kennen de doelstellingen van de cliënt en we onderhouden korte lijnen
met de organisatie. Een belangrijk deel van onze dienstverlening bestaat uit gerichte advisering en training van (medewerkers van) onze cliënten ter ondersteuning en ter voorkoming van de meest voorkomende organisatie-
risico’s.

Doelgericht, pragmatisch en kostenefficiënt

Het is voor u belangrijk dat uw adviseur goed kan luisteren en zich echt verdiept in uw behoeftes. Onze werkwijze is gericht op een snelle en adequate afhandeling en oplossing van juridische problemen. Doelgerichtheid, pragmatiek en kostenefficiency staan daarbij voorop. "Niet je punt willen maken maar een efficiënte oplossing bieden" Door onze omvang waarborgen wij continuïteit en dienstverlening, terwijl onze cliënten korte lijnen hebben met hun vaste contactpersoon.