Advocaat contractenrecht

Contracten vormen de basis voor iedere vorm van samenwerken. Regels en afspraken moeten goed worden vastgelegd. Samenwerkingen tussen ondernemingen, instellingen, overheden of particulieren worden veelal vastgelegd in een contract/overeenkomst. Essentieel daarbij is dat de overeenkomst helder is geformuleerd en goed beschrijft wat de bedoeling is van partijen.

Een ervaren advocaat contractenrecht adviseert u hierin, neemt u graag mee in zijn ervaring en ondersteunt u bij het helder opschrijven van uw bedoelingen. Wij maken een inschatting van mogelijke risico's zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. Dat voorkomt geschillen in de toekomst of bij het beëindigen van overeenkomsten en/of samenwerkingen.

Advocaat contractenrecht voor ondernemingen

Onze advocaten contractenrecht hebben jarenlange ervaring in het opstellen van nationale en internationale contracten. Daarbij is branchespecifieke kennis ook essentieel. Zoals bijvoorbeeld specifieke kennis van vastgoed- en huurecht, civiel bouwrecht, koop en verkoop van (on)roerende zaken maar ook diverse samenwerkingsovereenkomsten.

Zoekt u als overheidsinstelling een advocaat contractenrecht? 

Wij zijn huisadvocaat van diverse overheden en hebben daardoor veel ervaring met het opstellen van vaak complexe juridische contracten die verband houden met (grotere) projecten binnen diverse domeinen.

Onze advocaat contractenrecht heeft jarenlange ervaring met het opstellen van contracten in de bouw

Bouwrecht is een specialisatie van het contractenrecht. Van traditionele aannemingsovereenkomsten tot en met meer innovatieve contractvormen, waarbij verantwoordelijkheden en risico's worden verschoven. Ook in dit rechtsgebied bestaan weer speciale begrippen en bijzondere regels. Onze advocaat contractenrecht heeft specifieke en jarenlange ervaring met het opstellen van contracten in de bouw.

Met de wijziging van de Omgevingswet zal ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. De Wkb heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. De inwerkingtreding heeft bijvoorbeeld ingrijpende gevolgen voor het bouwproces en de aansprakelijkheid van aannemers. Onze advocaat contractenrecht kan u hierbij helpen. 

Advocaat contractenrecht in de zorg

Onze advocaat contractenrecht heeft kennis en ervaring met het opstellen van en het onderhandelen over zorgovereenkomsten. Dat zijn overeenkomsten die worden gesloten tussen zorgverleners en cliënten over de te leveren zorgdiensten. Ook stellen wij dienstverleningsovereenkomsten op met externe dienstverleners, zoals bijvoorbeeld met leveranciers van medische apparatuur, maaltijdbezorgers of schoonmaakdiensten.

We contracteren met zorgverzekeraars of stellen samenwerkingsovereenkomsten tussen zorginstelling en onderwijsinstelling op. Wij adviseren over gegevensverwerking en de daarbij horende overeenkomsten. In de gezondheidszorg is er veel gevoelige informatie en deze moet op een veilige manier (contractueel) worden geborgd.  De zorgsector kent haar eigen specifieke wet- en regelgeving. Een advocaat contractenrecht met ervaring in de zorg is dan onmisbaar.

Een advocaat contractenrecht ondersteunt u graag bij het opstellen van:

  • distributie- en agentuurovereenkomsten;
  • inkoopcontracten;
  • samenwerkingsovereenkomsten;
  • commerciële contracten;
  • overeenkomsten van opdracht;
  • franchiseovereenkomsten;
  • algemene voorwaarden;
  • onderaannemingscontracten;
  • garantieregelingen;
  • zzp-contracten.

Heeft u vragen over het contractenrecht? Neem contact op met advocaat contractenrecht Wouter Leerink. Wouter heeft zich sinds 2010 bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. 

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.