Advocaat internationaal privaatrecht

Waarom kiest u voor een advocaat international privaatrecht?

Het internationaal privaatrecht speelt een belangrijke rol in zaken waarbij meerdere landen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat een Nederlandse ondernemer contracteert met een in het buitenland gevestigde contractspartij. Denk ook aan internationale zaken op het gebied van het familierecht, zoals huwelijken, nalatenschappen en echtscheidingen. Een advocaat internationaal privaatrecht kan u hierbij adviseren. Bij het opstellen en beoordelen van contracten tussen partijen is expertise van een advocaat internationaal privaatrecht van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten juridisch geldig en afdwingbaar zijn. 

Een advocaat internationaal privaatrecht helpt u met uitleg van een buitenlands vonnis

Een advocaat internationaal privaatrecht kan u helpen bij:

  • welke rechter is bevoegd om van een geschil kennis te nemen?
  • welk recht is van toepassing?
  • worden beslissingen van (buitenlandse) rechters in een ander land erkend?
  • kan een (buitenlands) vonnis ten uitvoer worden gelegd in een ander land? Zo ja, onder welke voorwaarden?
  • het opstellen van contracten tussen partijen uit verschillende landen

Waar kan onze advocaat internationaal privaatrecht u nog meer bij helpen?

Het is in internationale zaken lang niet altijd vanzelfsprekend dat een Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. Het is ook lang niet altijd vanzelfsprekend dat Nederlands recht van toepassing is. Ondernemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de internationaal privaatrechtelijke regels, waardoor achteraf moet worden uitgezocht bij welke rechter er kan worden geprocedeerd en welk recht van toepassing is. Het komt voor dat een ondernemer moet procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter in een geschil waarop Duits recht van toepassing is. Vaak kunnen deze onaangename verrassingen vooraf eenvoudig worden voorkomen. Neemt u daarom tijdig contact op met een advocaat internationaal privaatrecht. Indien u grensoverschrijdend contracteert of indien u te maken heeft met een vordering op een buitenlandse partij, voorzien onze advocaten internationaal privaatrecht u graag van specialistische kennis.

Voor vragen of advies over internationaal privaatrecht kunt u contact opnemen met onze advocaat internationaal privaatrecht Frouke Douma.

Uw eerste aanspreekpunten:
Aanspreekpunt Frouke Douma

Frouke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief.

Frouke is secretaris in het bestuur van de Jonge Balie en lid van Jong Onroerend Goed (JOG) en de Jongeren Commerciële Club in Groningen en Assen.

Frouke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief.

Frouke is secretaris in het bestuur van de Jonge Balie en lid van Jong Onroerend Goed (JOG) en de Jongeren Commerciële Club in Groningen en Assen.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.