Advocaat cybersecurity

Waarom kiest u voor een advocaat cybersecurity?

De laatste jaren is het aantal datalekken door cyberaanvallen enorm toegenomen. Een voorbeeld van een cyberaanval is een zogenoemde ransomware-aanval. Bij een ransomware-aanval versleutelen cybercriminelen de bestanden van gebruikers, met als doel om de bestanden later tegen losgeld te ontsleutelen. Wanneer organisaties getroffen worden door een cyberaanval kan de impact erg groot zijn. Bedrijfsprocessen van organisaties kunnen stil komen te liggen en gevoelige (persoons)gegevens kunnen in handen komen van cybercriminelen. Om snel op een cyberaanval te kunnen reageren en de schade te beperken, is het essentieel om planmatig te werk te gaan. Onze advocaat cybersecurity kan u ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen (zoals het opstellen van een incident response plan), maar ook bijstand verlenen wanneer het cyberincident zich reeds heeft voorgedaan. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens, de communicatie richting de getroffen personen en het afhandelen van aansprakelijkheidskwesties. Een advocaat cybersecurity verleent  diensten voor diverse opdrachtgevers, zoals ICT-leveranciers, bedrijven, overheden en zorginstellingen.

Onze advocaat cybersecurity kan onder meer de volgende diensten voor u verrichten:

  • het adviseren over het treffen van passende (beveiligings)maatregelen, zodat uw organisatie een op risico’s afgestemd beveiligingsniveau kan waarborgen, denk aan het doorvoeren van encryptie en twee-factor-authenticatie;
  • het opstellen van procedures/beleid over de stappen die genomen moeten worden bij een cyberincident, denk aan een datalekkenprocedure en een incident response plan;
  • het maken van contractuele afspraken over de verantwoordelijkheden die partijen hebben ten aanzien van cybersecurity;
  • het bieden van ondersteuning bij het melden van cyberincidenten en datalekken aan de betreffende toezichthouder/instantie op grond van de AVG en Wbni;
  • het bieden van ondersteuning bij de communicatie richting de getroffen personen van een cyberincident, denk hierbij aan het opstellen van een bericht aan uw medewerkers en klanten en het opstellen van een persbericht;
  • het verlenen van bijstand bij aansprakelijkheidskwesties, bijvoorbeeld wanneer uw organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die derden (zoals klanten) hebben geleden vanwege een cyberincident.

Vragen?

Het terrein van een advocaat cybersecurity is complex en verandert snel. Het vereist een grondig begrip van zowel technologie en juridische kwesties. Bij een advocaat cybersecurity bent u aan het goede adres.

Zoekt u een advocaat cybersecurity of heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Hillie Lunter, Gerrit Schaak en Tom Klatter.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.