Bestuurders en commissarissen


Bestuurders en commissarissen dienen de hen opgedragen taak behoorlijk te vervullen.
De aandacht daarvoor is toegenomen. Juristen van Yspeert helpen bestuurders en toezicht-
houders met governance vraagstukken, herstructuringen of bijvoorbeeld vastgoed vraagstukken.

Bestuurders en commissarissen worden steeds vaker geconfronteerd met claims van curatoren, crediteuren of andere belanghebbenden. Meestal na, maar ook buiten een faillissement.
Vaak staan grote belangen op het spel, waarbij naast financiële schade ook reputatieschade dreigt.

Ernstig verwijtbaar handelen kan leiden tot aansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen kunnen door de organisatie waarbij zij (voorheen) in functie zijn (waren) worden aangesproken.
Na een faillissement kan een curator bestuurders en commissarissen aanspreken op onbehoorlijk bestuur dan wel falend toezicht. De advocaten gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht staan u bij in dergelijke procedures.

Liever voorkomen wij voor u een aansprakelijkheid.

Een goede voorbereiding van transacties en besluiten kan voorkomen dat  bestuurders en commissarissen een ernstig verwijt wordt gemaakt. Daarin kunnen de juristen van Yspeert advocaten u adviseren.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Sander Vos
Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.