Bestuurders en commissarissen

 

We zijn gemakkelijk aanspreekbaar, goed bereikbaar en verrassend in de snelheid van onze opvolging. We zijn er niet enkel op gericht om ons punt te maken, maar we bieden juist een oplossing. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij geïnteresseerd zijn in onze cliënten en het speelveld waarin zij zich begeven.

Cliënten ervaren onze energie en betrokkenheid. Onze mensen kennen elkaars sterke kanten, specifieke expertise en het (klant)belang van teamwerk. De cliënt krijgt daarmee altijd de best gekwalificeerde professional voor zijn case.

Wij hebben altijd persoonlijk contact met onze cliënten. Natuurlijk leggen we zaken schriftelijk vast, maar voeren altijd de dialoog zodat onze dienstverlening optimaal tot zijn recht komt en we ook sneller kunnen zien of we aan de hoge verwachtingen van onze cliënten (blijven) voldoen. Wij spreken en schrijven in duidelijke taal. We schetsen de risico’s, maar durven (met de cliënt) ook keuzes te maken. We bieden hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven. We zijn overtuigd van onze toegevoegde waarde, anders sturen we geen nota voor onze werkzaamheden.

Uw eerste aanspreekpunt:

Aanspreekpunt

Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.