Sociaal zekerheidsrecht advocaat

Waarom kiest u voor een sociaal zekerheidsrecht advocaat?

Werkgevers en werknemers hebben meer met de sociale verzekeringen van doen dan ze misschien wel denken. Als werkgever ben je in Nederland financieel verantwoordelijk voor zieke (oud-)werknemers, ook na de loondoorbetalingsperiode van twee jaar. Naast het risico van de loonsanctie kan de werkgever ook geconfronteerd worden met een verhoging van de gedifferentieerde premies WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en ZW (Ziektewet) bij toekenning van een uitkering aan een (oud-)werknemer. Hoe kun je dat als werkgever voorkomen óf wat kan je er tegen doen als je het niet hebt kunnen voorkomen? Een sociaal zekerheidsrecht advocaat beschikt over specialistische kennis en helpt u daar graag bij. 

Naast deze financiële risico’s kan werkgever uit hoofde van sociaalzekerheidsrechtelijke regelingen een beroep doen op verschillende tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld bij het in dienst houden of nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

Daarnaast is de WW (Werkloosheidswet) een belangrijk vangnet voor de werknemer in geval van een individueel of collectief ontslag door de werkgever. Onder welke omstandigheden kan daar een beroep op worden gedaan? Een sociaal zekerheidsrecht advocaat adviseert u. 

Een advocaat kan u adviseren over:

  • bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de WIA door een sociaal zekerheidsrecht advocaat;
  • bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de WAO door een sociaal zekerheidsrecht advocaat;
  • bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de ZW door een sociaal zekerheidsrecht advocaat;
  • bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de WW door een sociaal zekerheidsrecht advocaat;
  • bezwaar- en beroepsprocedures sociale voorzieningen door een sociaal zekerheidsrecht advocaat.

Heeft u vragen of advies nodig met betrekking tot sociaal zekerheidsrecht? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Tom Nicolai, Femke Westra en Marjolein Moorman. Zij helpen u graag verder.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.