Advocaat financieel recht

Waarom kiest u voor een advocaat financieel recht?

Het financieel recht is een breed rechtsgebied met raakvlakken aan het ondernemingsrecht. De complexiteit is groot. Beleggen op de beurs, euribor-hypotheken, woekerpolissen, de vastgoed-cv. Een advocaat financieel recht kent de producten van haver tot gort. 

Specifieke kennis nodig van een advocaat financieel recht

De financiële wereld is de laatste jaren in sneltreinvaart veranderd. Dit weten onze advocaten financieel recht als geen ander. De directe aanleiding hiervoor ligt in steeds verdergaande Europese invloeden op onze wet- en regelgeving, maar ook in de financiële crisis die in het najaar van 2008 zijn hoogtepunt bereikte. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet er op toe dat financiële dienstverleners eerlijk en transparant omgaan met klanten. Banken, verzekeraars en vermogensbeheerders willen nog wel eens de grenzen van het toelaatbare overschrijden. Hebt u als ondernemer, investeerder, of particulier belegger, een conflict met een financiële dienstverlener of instelling? Vraagt u zich af of uw bank de financiering mag opzeggen of dat uw financieel adviseur wel heeft voldaan aan de zorgplicht? Een gespecialiseerd advocaat financieel recht kan u hierbij adviseren. Onze advocaten financieel recht beschikken over jarenlange ervaring op dit specifieke terrein.

Een advocaat financieel recht adviseert u over:

  • vastgoedfinanciering;
  • beleggingsschade;
  • rentederivaten of renteswaps;
  • opzegging financiering door de bank;
  • aansprakelijkheid financiële dienstverleners;
  • woekerpolissen;
  • overkreditering;
  • schending zorgplicht door financiële dienstverleners.

Heeft u vragen of wilt u advies van een advocaat financieel recht? Neem contact op met financieel recht advocaat Harm Jan Tulp.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Harm Jan Tulp
Harm Jan Tulp

Harm Jan (advocaat sinds 1998) drijft een financiële proces- en adviespraktijk. Ondernemingen, instellingen en (vermogende) particulieren schakelen hem in ingeval van bijvoorbeeld beleggingsschade, Wwft-issues of opzegging van het krediet.

Harm Jan schikt als het kan, maar procedeert als het moet. De – complexe – procedure in hoger beroep heeft zijn bijzondere belangstelling.

Harm Jan schrijft daarnaast annotaties voor de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht, is bestuurslid van Stichting Collectiefonds Fries Museum|Keramiekmuseum Princessehof, Stichting Monumenten Fries Museum|Keramiekmuseum Princessehof en Stichting Mata Hari en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Harm Jan (advocaat sinds 1998) drijft een financiële proces- en adviespraktijk. Ondernemingen, instellingen en (vermogende) particulieren schakelen hem in ingeval van bijvoorbeeld beleggingsschade, Wwft-issues of opzegging van het krediet.

Harm Jan schikt als het kan, maar procedeert als het moet. De – complexe – procedure in hoger beroep heeft zijn bijzondere belangstelling.

Harm Jan schrijft daarnaast annotaties voor de WoltersKluwer-uitgave Rechtspraak Financieel Recht, is bestuurslid van Stichting Collectiefonds Fries Museum|Keramiekmuseum Princessehof, Stichting Monumenten Fries Museum|Keramiekmuseum Princessehof en Stichting Mata Hari en secretaris van de Vereniging van Advocaten in Friesland.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.