Advocaat financieel recht

Waarom kiest u voor een advocaat financieel recht?

Het financieel recht is een breed rechtsgebied met raakvlakken aan het ondernemingsrecht. Beleggen op de beurs, euribor-hypotheken, woekerpolissen, de vastgoed-cv. Een advocaat financieel recht kent de producten van haver tot gort. In een complexe en voortdurend veranderende wereld van financiële markten, is deskundigheid vereist om u te begeleiden. Wij bieden deskundig advies en juridische bijstand bij een breed scala aan financiële kwesties, waaronder beleggingsgeschillen, effectenfraude, misleidende praktijken, verzekeringsclaims of nalatig handelen.

Specifieke kennis nodig?
De financiële wereld is de laatste jaren in een sneltreinvaart veranderd. Dit weten onze advocaten financieel recht als geen ander. De directe aanleiding hiervoor ligt in steeds verdergaande Europese invloeden op onze wet- en regelgeving, maar ook in de financiële crisis die in het najaar van 2008 zijn hoogtepunt bereikte.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet er op toe dat financiële dienstverleners eerlijk en transparant omgaan met klanten. Banken, verzekeraars en vermogensbeheerders willen nog wel eens de grenzen van het toelaatbare overschrijden. Hebt u als ondernemer, investeerder, of particulier belegger, een conflict met een financiële dienstverlener of instelling? Vraagt u zich af of uw bank de financiering mag opzeggen of dat uw financieel adviseur wel heeft voldaan aan de zorgplicht? Een gespecialiseerd advocaat financieel recht kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Onze advocaten financieel recht beschikken over jarenlange ervaring op dit specifieke terrein en helpen u graag.

Een advocaat financieel recht adviseert u over:

Een advocaat financieel recht kan u helpen bij geschillen en procedures met betrekking tot financiële transacties, zoals contractuele geschillen en geschillen met betrekking tot financiële producten. Wij adviseren en procederen bijvoorbeeld over geschillen met beleggingsdiensten, vermogensbeheerders en private-equity ondernemingen. Wij helpen tevens gedupeerden (individuen, groepen of bedrijven) die financiële schade hebben geleden als gevolg van bijvoorbeeld een wanprestatie of een nalatigheid van een financiële instelling, beleggingsadviseur, effectenmakelaar of andere financiële dienstverleners. Een advocaat financieel recht helpt u uw belangen te beschermen en een vergoeding te verkrijgen voor de financiële schade die is geleden als gevolg van het handelen of het nalaten van een financiële instelling of dienstverlener. In sommige gevallen kan de advocaat proberen de zaak op te lossen door middel van onderhandelingen met de financiële instelling of dienstverlener om een schikking te bereiken. 

  • vastgoedfinanciering;
  • beleggingsschade;
  • rentederivaten of renteswaps;
  • opzegging financiering door de bank;
  • aansprakelijkheid financiële dienstverleners;
  • woekerpolissen;
  • overkreditering;
  • schending zorgplicht door financiële dienstverleners.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies van een advocaat financieel recht? Neem contact op met één van onze specialisten: Harm Jan Tulp en Sarah de Recht.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.