Advocaat Waterrecht

Waarom waterschappen cruciaal zijn in de wereld van Waterrecht

In een tijd waarin het waterrecht steeds meer in de schijnwerpers staat, spelen waterschappen een cruciale rol bij het beheren en beschermen van onze waterbronnen. Denk bijvoorbeeld aan de in uiterlijk 2027 te realiseren ‘goede toestand’ uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) of de bescherming tegen een overschot aan water bij een lange periode van hevige regenval door de inzet en realisatie van waterbergingen. Het waterrecht, een dynamisch en essentieel onderdeel van het omgevingsrecht, biedt het kader waarbinnen waterschappen opereren. Deze regels en voorschriften zijn van vitaal belang voor het waarborgen van een veilige, schone en toegankelijke wateromgeving voor iedereen. Maar hoe blijven waterschappen en andere waterbeheerders voorop in de laatste ontwikkelingen binnen de waterrechten?

De Omgevingswet en Waterschappen: Een Nieuw Tijdperk

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is er een nieuw tijdperk aangebroken voor het waterrecht. Deze wet, bedoeld om regelgeving omtrent onze fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te integreren, heeft ook voor waterschappen belangrijke implicaties. De belangrijkste verandering is dat de Waterwet als zelfstandige wet nagenoeg verdwijnt. De in de waterwet opgenomen waterrecht bepalingen verdwijnen echter niet, voor een groot deel komt dat al dan niet gewijzigd terug in de Omgevingswet. Het bredere toepassingsbereik van de Omgevingswet biedt een kans om processen te stroomlijnen, maar vereist ook een gedegen kennis van de (nieuwe) regelgeving en het deels andere begrippenkader en hoe deze toe te passen in de praktijk.

Hoe Kan Een Advocaat Omgevingsrecht U Helpen?

Waterbeheer staat voor grote uitdagingen: klimaatverandering, waterveiligheid, waterkwaliteit, en biodiversiteit. Waterschappen staan aan de frontlinie bij het adresseren van deze vraagstukken. Door de recente ontwikkelingen in het waterrecht, zoals de nadruk op duurzaamheid en integraal waterbeheer, ontstaan er nieuwe kansen voor innovatieve waterbeheerstrategieën. Ons team van advocaten gespecialiseerd in Omgevingsrecht en waterrecht staat klaar om waterschappen te adviseren en te ondersteunen bij deze uitdagingen. Of het nu gaat om het navigeren door de nieuwe Omgevingswet, het verkrijgen of verlenen van de nodige vergunningen of het realiseren van projecten met hun uitdagingen (bijvoorbeeld de voorbereiding op milieueffectrapportages of het opleggen van gedoogplichten), onze expertise is uw hulpmiddel.

De toekomst van het waterbeheer is samen sterker worden.

Het waterrecht evolueert, net als de uitdagingen en kansen voor waterschappen. Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, en door samen te werken met gespecialiseerde advocaten in het Omgevingsrecht, kunnen waterschappen effectiever hun cruciale rol vervullen in het beheer van onze waterbronnen.

Neem Contact op met onze advocaat waterrecht 

Bent u werkzaam bij een waterschap of een andere waterbeheerder en heeft u vragen over het waterrecht of hoe de Omgevingswet uw werk beïnvloedt? Onze advocaat Waterrecht is onderdeel van ons team Omgevingsrecht. Zij zijn hier om u te ondersteunen. Neem contact op voor advies op maat en ontdek hoe we samen de toekomst van waterbeheer kunnen vormgeven.

 

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.