Advocaat fiscaal recht

Waarom kiest u voor een advocaat fiscaal recht?

Het fiscale recht, het belastingrecht, omvat alle regels en maatregelen die te maken hebben met het heffen en invorderen van belastingen; daarmee raakt het belastingrecht alle raakvlakken van de maatschappij. Bovendien speelt het belastingrecht ook een belangrijke rol bij andere rechtsgebieden. Gedegen juridische advisering en ondersteuning vergt daarom ook een fiscaal perspectief. Een advocaat fiscaal recht heeft zich gespecialiseerd in het belasting(proces)recht.

Onze advocaat fiscaal recht voert geen financiële administratie en stelt geen belastingaangiften op, maar houdt zich bezig met de fiscaalrechtelijke aspecten van juridische advisering en kan u bijstaan bij fiscale geschillen of procedures met de Belastingdienst.

De omvang van het belastingrecht en de voortdurende verandering van de belastingwetten maken de fiscaliteit tot een complex rechtsgebied. De beantwoording van fiscale vraagstukken vergt daarom een specifieke aanvliegroute en kennis van zaken. Omdat de belangen waarmee fiscale kwesties gepaard gaan bovendien vaak omvangrijk van aard zijn, is het van belang om tijdig fiscale expertise in te schakelen. De dienstverlening die onze advocaat fiscaal recht te bieden heeft, is divers van aard.

Onze advocaat fiscaal recht kan u bijstaan bij:

  • Het vastleggen of beoordelen van de fiscale aspecten van zakelijke verhoudingen;
  • Begeleiden bij of beoordelen van fiscale boekenonderzoeken;
  • Het voeren van fiscale onderhandelingen met de Belastingdienst;
  • Het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures tegen door de Belastingdienst opgelegde aanslagen Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting of naheffingsaanslagen Omzetbelasting en tegen (fiscale) boetes;
  • Procedures tegen de Ontvanger van de Belastingdienst;
  • Kwesties met betrekking tot opgelegde (dwang)bevelen, (bodem)beslagen of (dwang)invorderingsmaatregelen;
  • Kwesties met betrekking tot opsporingsonderzoeken en (mogelijke) belastingfraude;
  • Het adviseren over de fiscale aspecten bij het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • Kwesties met betrekking tot buitenlands vermogen en de inkeerregeling;
  • Andersoortige grensoverschrijdende vraagstukken met een fiscaal karakter.

Onze advocaat fiscaal recht werkt nauw samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in andere rechtsgebieden, omdat het belastingrecht verschillende domeinen doorkruist. Een fiscaal perspectief is essentieel bij advisering over fusies en overnames van bedrijven, het opstellen en adviseren over koopovereenkomsten van aandelen of vastgoed, schuldsanering, herstructurering, herfinanciering, faillissementen en geschillen over belastingadvies.

We behandelen ook geschillen over aansprakelijkheid bij beroepsfouten van belastingadviseurs, keten- inleners- of bestuurdersaansprakelijkheid, nalatenschappen, boedelverdelingen en arbeidsrechtelijke geschillen met fiscale aspecten. Onze advocaat fiscaal recht brengt het fiscale perspectief van uw situatie in kaart en adviseert over de fiscale gevolgen van belastingwetten, met een pragmatische en oplossingsgerichte benadering, gebaseerd op jarenlange expertise, solide advies en gezond verstand.

Onze advocaat fiscaal recht helpt het fiscale perspectief van uw situatie in kaart te brengen en te adviseren over de fiscale gevolgen die de belastingwetten met zich meebrengen. Een pragmatische en oplossingsgerichte houding is wat u van ons kunt verwachten. Met jarenlange expertise, solide advies en gezond verstand.

Heeft u vragen of wilt u advies van onze advocaat fiscaal recht? Neem dan contact op met Paul Kostwinder, Esmay Brouwer of Fardau Mol.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.