Advocaat openbare-orderecht

Waarom kiest u voor een advocaat openbare-orderecht? 

De burgemeester heeft in de loop der jaren steeds meer bevoegdheden gekregen ter regulering van de openbare orde. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sluiten van woningen bij (drugs)overlast, het verlenen van een vergunning aan een horecabedrijf of het verbieden van een demonstratie. Ook beslist de burgemeester over de veiligheid rondom evenementen en voetbalwedstrijden. 

De Wet openbare manifestaties geeft de burgemeester de bevoegdheid om betogingen of demonstraties onder bepaalde omstandigheden te verbieden. Dit kan de burgemeester alleen ter voorkoming van wanordelijkheden, bescherming van de gezondheid en veiligheid van het verkeer. Zo hoeft een burgemeester niet in te stemmen met een demonstratie op een drukke weg.
Ook het sluiten van woningen naar aanleiding van (drugs)overlast komt steeds vaker voor. De burgemeester beslist over de sluiting. De Wet Damocles biedt de burgemeester de mogelijkheid om een pand te sluiten als daar een handelshoeveelheid aan drugs wordt gevonden. Voor bedrijven die woningen verhuren kan dit grote gevolgen hebben. Vaak ook omdat u als professioneel verhuurder niet iedere huurder kunt controleren.  Een advocaat Openbare-orderecht kan u hierbij adviseren.

Een burgemeester kan ook optreden tegen hinderlijke of gevaarlijke honden. Vaak zijn dit honden die betrokken zijn geweest bij een bijtincident en daarom als gevaarlijk of hinderlijk zijn gekwalificeerd. Als de hond meerdere keren bij bijtincidenten is betrokken, dan heeft de burgemeester de bevoegdheid om de hond (tijdelijk) in beslag te nemen. Bijtincidenten met honden worden een steeds groter probleem voor gemeenten, daarom is het goed om u als gemeente te laten adviseren door een advocaat openbare-orderecht over de bevoegdheden die de burgemeester heeft bij bijtincidenten.

Een advocaat openbare-orderecht adviseert u over:

Als u als bedrijf, bijvoorbeeld als verhuurder, wordt geconfronteerd met een sluiting van een woning die u verhuurt, dan kan een advocaat openbare-orderecht u helpen bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen die sluiting. Ook als u het niet eens bent met een besluit over een demonstratie die u wilt plannen, kan een advocaat goed van pas komen. Een advocaat kan u ook helpen als uw hond in beslag is genomen of als u als burgemeester beleid wilt opstellen om bijtincidenten met honden tegen te gaan.

Als bestuursorgaan kan een advocaat u helpen met het opstellen van beleid over de bevoegdheden van de burgemeester en het opstellen van besluiten. Wilt u graag dat uw beleid wordt getoetst aan de huidige wet- en regelgeving, ook dan kan een advocaat openbare-orderecht u helpen. 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u advies van een advocaat openbare-orderecht? Neem gerust contact op met Paul Kostwinder, of één van onze andere specialisten.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.