Advocaat ondernemingsrecht

Een advocaat ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Bij fusies en bedrijfsovernames zijn de (financiële) belangen groot. Onze ervaren ondernemingsrecht advocaten schakelen snel en zijn thuis in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Een advocaat kan een fusie, verkoop of overname, voor u in goede banen leiden. Als ervaren “dealmaker” realiseert een advocaat ondernemingsrecht zich dat de doelstellingen van partijen gelijk zijn, hoewel de belangen anders kunnen liggen. Een advocaat ondernemingsrecht adviseert u en staat u bij.

Een advocaat ondernemingsrecht kan u bijstaan bij:

  • bepalen van de juiste transactievorm;
  • risico-inventarisering en due diligence;
  • adviseren over de samenwerking tussen de stakeholders;
  • opstellen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie met eventuele garanties.

Ook op het terrein van het vennootschapsrecht staat een advocaat ondernemingsrecht u graag bij:

  • vraagstukken over het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • oprichten en structureren van vennootschappen;
  • geschillen tussen aandeelhouders;
  • besluitvormingstrajecten binnen de vennootschap;
  • corporate governance.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Onze advocaten ondernemingsrecht hebben vergaande expertise en ervaring op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid. De ondernemingsrecht advocaten worden regelmatig benoemd als curator in faillissementen en weten om die reden ook waar de valkuilen liggen. Wanneer u als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de gevolgen groot zijn. U kunt zelfs aansprakelijk worden gehouden voor alle schulden van de failliete rechtspersoon waarvan u bestuurder bent of bent geweest. Onze advocaat ondernemingsrecht adviseert bestuurders over de beperking van risico’s op dit terrein. Wanneer u als bestuurder of commissaris wordt aangesproken door een curator, schuldeiser(s) of andere belanghebbenden, dan staat een advocaat ondernemingsrecht u bij in dat proces.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met ondernemingsrecht advocaat Sander Vos, Paul Kostwinder, Ronald Klarus, Frank Omta, Gerrit Schaak of Kor van Dijk.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.