Staatssteun advocaat

Waarom kiest u voor een staatssteun advocaat?

Het staatssteunrecht is een belangrijk onderdeel van het Europees mededingingsrecht. Het is erop gericht om gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen voor alle ondernemingen op de interne Europese markt. Daarom gelden er veel regels bij het verlenen van steun door overheden aan ondernemingen. Op verschillende manieren kunnen overheden economische sectoren, samenwerkingsverbanden en individuele bedrijven steunen, zoals door het verstrekken van subsidies of leningen. Wanneer dit leidt tot staatssteun, is dat in beginsel niet toegestaan, tenzij voldaan wordt aan een aantal criteria. Een staatssteun advocaat adviseert u. 

Bij het beoordelen welke vormen van steun wel of niet zijn toegestaan, zijn tal van regels van belang. Een staatssteun advocaat helpt u hier graag bij. Naast de Europese staatssteunregels zijn overheden ook gebonden aan de Wet Markt en Overheid. Een maatregel die kwalificeert als staatssteun, mag pas ten uitvoer worden gebracht als de Europese Commissie de maatregel heeft goedgekeurd. De maatregel moet daarvoor bij de Europese Commissie worden gemeld.  Melding is niet nodig indien een beroep kan worden gedaan op een zogenaamde groepsvrijstelling. Voor bepaalde groepen maatregelen heeft de Europese Commissie beoordeeld onder welke voorwaarden die toelaatbaar zijn. Als de steun aan die voorwaarden voldoet, kan melding achterwege blijven. Onze staatssteun advocaat voorziet u graag van meer informatie.

Het handelen in strijd met het verbod op staatssteun kan grote gevolgen hebben, ook financieel, voor zowel verlener als ontvanger. Het is daarom van belang dat bij het verlenen of ontvangen van steun goed naar de regels wordt gekeken. Een staatssteun advocaat staat u hier graag in bij.

Een staatssteun advocaat ondersteunt u met:

  • het toetsen van maatregelen aan de staatssteunregels;
  • adviseren over en verrichten van kennisgevingen op grond van de (groeps)vrijstellingen;
  • adviseren over en opstellen van staatssteun-proof contracten en afspraken voor zowel overheden als (mogelijk) begunstigden;
  • voeren van procedures in staatssteunkwesties, waaronder het aanvechten van staatssteun;
  • beoordelen en begeleiden (besluitvorming van financiering) van diensten van algemeen economisch belang op het gebied van staatssteun en de Wet Markt en Overheid;
  • advies en bijstand bij/tegen economische activiteiten van overheden.

Vragen?

Heeft u vragen of advies nodig van onze staatssteun advocaat? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Paul Kostwinder en Maarten Hemmes. Zij helpen u graag verder.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.