Faillissementsrecht advocaat

Een faillissementsrecht advocaat adviseert u bij faillissement/insolventie en herstructurering

Veel ondernemers komen in aanraking met het insolventierecht. Meestal omdat een klant, concurrent, debiteur of crediteur in financiële problemen komt of zelfs in staat van faillissement wordt verklaard. Met goede voorzorgsmaatregelen en adequaat optreden van een faillissementsrecht advocaat is het vaak mogelijk om de schade te beperken, of in sommige gevallen de faillissementssituatie ten goede te keren. Onze advocaat kan u adviseren en bijstaan.

Als uw eigen onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, wilt u door een advocaat geadviseerd worden over de mogelijkheden tot herstructurering of herfinanciering van uw bedrijf om een faillissement af te wenden. Mocht onverhoopt het faillissement niet meer af te wenden zijn, dan is het goed om begeleid te worden door een advocaat. Laat u bij de aanvraag van uw faillissement adviseren door een faillissementsrecht advocaat. Ook kan onze advocaat u bijstaan in het bepalen van de haalbaarheid en wenselijkheid van een doorstart. Een andere mogelijkheid is het proberen een akkoord te bereiken met schuldeisers. Voorheen moesten alle schuldeisers hiermee op vrijwillige basis instemmen, per 1 januari 2021 kunnen schuldeisers gedwongen worden door een zogenaamd dwangakkoord. Dit is geregeld in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Onze advocaat kan u hier meer over vertellen.

Een faillissementsrecht advocaat als herstructureringsdeskundige | Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden en betreft een actueel thema ten tijde van de coronacrisis. De overheidsmaatregelen laten voor veel (levensvatbare) ondernemingen hun sporen na. Een faillissement lijkt soms de enige uitweg voor deze ondernemingen te zijn, maar sinds de komst van de WHOA is het ook mogelijk om met hulp van een faillissementsrecht advocaat een onderneming te herstructureren door onderhands schulden te saneren. Eveneens bestaat de mogelijkheid om lopende overeenkomsten, zoals huurovereenkomsten, aan te passen door de huurprijs te verlagen. Gevolg van een herstructurering moet natuurlijk zijn dat de onderneming duurzaam kan voortbestaan. Een dreigend faillissement wordt dan afgewend. Ook ondernemingen met onvoldoende overlevingskansen kunnen baat hebben bij de WHOA. Onze advocaat adviseert u graag.

Een faillissementsrecht advocaat van Yspeert heeft de expertise in huis om u in deze gevallen bij te staan en u goed te adviseren. Onze faillissementsrecht advocaat richt zich op alle onderdelen van het insolventierecht. De advocaten staan onder meer bestuurders, bedrijven, banken, investeerders en crediteuren bij.

Een faillissementsrecht advocaat adviseert u over: 

 • een (dreigend) faillissement van uw debiteur;
 • een claim van uw curator op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana;
 • versterking van uw positie door het vestigen van bijvoorbeeld pandrecht of eigendomsvoorbehoud;
 • de aanvraag van uw faillissement, of wellicht eerst een pre-pack of surseance van betaling;
 • een doorstart, in geval van uw eigen faillissement of wanneer u een bedrijf wilt kopen;
 • activa- en/of passivatransacties, in uw eigen faillissement of wanneer u de kopende partij bent;
 • uitwinnen van zekerheden;
 • de mogelijkheden tot verrekening;
 • opstarten van een WHOA-traject/een faillissementsrecht advocaat is bij Yspeert ook WHOA-deskundige;
 • herstructurering en herfinanciering;
 • een faillissementsrecht advocaat schetst u de mogelijkheden tot het treffen van een (dwang)akkoord of adviseert u in de situatie dat u als crediteur wordt geconfronteerd met een dwangakkoord;
 • discussies of onderhandelingen met de curator in een faillissement.

Bij Yspeert advocaten werken drie specialisten die – naast hun adviserende werkzaamheden als faillissementsrecht advocaat – door de rechtbank benoemd kunnen worden als herstructureringsdeskundige in WHOA-trajecten of als curatoren in faillissementen. Deze advocaten hebben met succes specialisatieopleidingen gevolgd, waaronder de Grotius opleiding en zijn door hun lidmaatschap van insolventievereniging Insolad altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van insolventie en herstructurering.

Door deze kennis te combineren met de ruimschootse praktijkervaring als faillissementsrecht advocaat, curator en herstructureringsspecialist, krijgt u van onze faillissementsrecht advocaat altijd het beste advies voor uw onderneming.

Snel naar faillissementen

Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze specialisten: Sander Vos, Frank Omta, Ronald Klarus, Hillie Lunter of Maarten Hemmes.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.