Advocaat aansprakelijkheidsrecht


Hulp van een advocaat aansprakelijkheidsrecht bij afhandeling van schade 

Een advocaat aansprakelijkheidsrecht begeleidt ondernemingen en particulieren bij de afhandeling van schades. Onze advocaten aansprakelijkheidsrecht beginnen bij aansprakelijkheidskwesties dan ook altijd met de vraag wat die schade is. De schade weerspiegelt immers het belang om de aansprakelijkheid aan te tonen of juist af te houden (afhankelijk van de vraag of u iemand aansprakelijk wilt stellen of dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld). Een advocaat aansprakelijkheidsrecht adviseert u daarom eerst of het de moeite waard is om de aansprakelijkheid volledig te onderzoeken of dat het juist voordeliger is om tot een onderlinge regeling te komen met de andere partij. Wij zijn er namelijk niet op gericht om ons punt te maken, maar juist om u de beste oplossing te bieden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst (contractuele aansprakelijkheid) of uit de wet (wettelijke aansprakelijkheid). Onze advocaten contractenrecht kunnen u het beste adviseren over contractuele aansprakelijkheid, waar onze advocaat aansprakelijkheidsrecht u het beste kunt adviseren over de wettelijke aansprakelijkheid.

Wettelijke aansprakelijkheid

De wet kent vele vormen van aansprakelijkheid. Iemand kan aansprakelijk zijn voor zijn eigen handelen maar kan ook aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door iets of iemand anders. Denk aan de werkgever, die aansprakelijk kan zijn voor een fout van zijn werknemer, en de wegbeheerder, die aansprakelijk kan zijn voor een gebrek in de weg. Of een schadeveroorzakende gebeurtenis leidt tot aansprakelijkheid, is geheel afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Kennis van de literatuur en rechtspraak van onze advocaat aansprakelijkheidsrecht is dan essentieel om de aansprakelijkheid te beoordelen.

Bewijs noodzakelijk

Als uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht geldt, dat een ieder zijn eigen schade draagt. Van dit uitgangspunt wordt pas afgeweken, als bewezen kan worden dat een ander aansprakelijk is voor de schade. De veronderstelde aansprakelijkheid dient onderbouwd te kunnen worden met bewijs. Gelijk hebben is niet genoeg, uw gelijk kunnen aantonen is doorslaggevend. Een advocaat aansprakelijkheidsrecht van Yspeert advocaten staat u graag bij.

Voorkomen van (de gevolgen van) aansprakelijkheid

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Onze advocaat aansprakelijkheidsrecht kan u samen met de specialisten verzekeringsrecht en contractenrecht adviseren hoe u zich het beste tegen aansprakelijkheid en de gevolgen daarvan kunt wapenen door u, bijvoorbeeld te verzekeren of uw algemene voorwaarden aan te passen.

Waarom kiest u voor een advocaat aansprakelijkheidsrecht?

De samenstelling van onze specialisten zorgt ervoor dat onze advocaat aansprakelijkheidsrecht beschikt over kennis en ervaring op een breed scala van aansprakelijkheidsvormen. U bent er van verzekerd dat uw zaak terecht komt bij de beste specialist. Daarnaast is onze advocaat aansprakelijkheidsrecht toegankelijk. Wanneer bij een aansprakelijkheidskwestie ook andere rechtsgebieden een rol gaan spelen (denk aan een mogelijk ontslag van een werknemer of een dreigend faillissement), dan wordt snel geschakeld tussen de verschillende specialisten. Door de combinatie van specialistische kennis en interne samenwerking, zijn wij overtuigd van de hoge kwaliteit van ons advies, dat wij u bovendien verrassend snel bieden.

Een advocaat aansprakelijkheidsrecht adviseert u over:

  • advies over medische aansprakelijkheid door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over aansprakelijkheid van professionele beroepen door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over werkgeversaansprakelijkheid door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over aansprakelijkheid bij sport en spel door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over aansprakelijkheid voor bezitters van dieren door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over aansprakelijkheid van de wegbeheerder door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over aansprakelijkheid van verkeersdeelnemers door een advocaat aansprakelijkheidsrecht;
  • advies over productaansprakelijkheid door een advocaat aansprakelijkheidsrecht.

Hebt u schade geleden of wilt u iemand aansprakelijk stellen? Neem contact op met aansprakelijkheidsrecht advocaat Karin Kamps.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Karin Kamps
Karin Kamps

Karin studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij werkte bij twee advocatenkantoren en was met name actief op het gebied van letselschade, sociaal zekerheidsrecht en het sociaal domein. Karin heeft vele procedures gevoerd op het gebied van het sociaal domein en heeft ook ervaring in het bijstaan van bestuursorganen. Karin zet haar specialisatie op dit gebied bij Yspeert voort. Karin volgt regelmatig aanvullende cursussen en is sinds 2014 lid van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

Karin studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Zij werkte bij twee advocatenkantoren en was met name actief op het gebied van letselschade, sociaal zekerheidsrecht en het sociaal domein. Karin heeft vele procedures gevoerd op het gebied van het sociaal domein en heeft ook ervaring in het bijstaan van bestuursorganen. Karin zet haar specialisatie op dit gebied bij Yspeert voort. Karin volgt regelmatig aanvullende cursussen en is sinds 2014 lid van een gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.