Erfrecht advocaat

Nalatenschap, uitleg testament of andere erfrechtvragen? Onze erfrecht advocaat staat u bij

Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Het verlies van een dierbare is een complexe tijd van rouw, herinnering en helaas ook van juridische formaliteiten. Zo kunnen de inhoud van een testament of verstoorde onderlinge verstandhoudingen leiden tot complexe problemen. Erfrecht is complex en vraagt om een gespecialiseerde aanpak. Onze erfrecht advocaten hebben jarenlange ervaring en diepgaande kennis van testamenten, verdelingen, legaten etc. Heeft u een conflict over een erfenis? Of wilt u de testamentaire benoeming van een executeur aanvechten? Een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan u professioneel begeleiden. Erfrechtkwesties zoals de afwikkeling van een nalatenschap zijn complex. Van betrokkenen wordt verwacht dat zij op een voor hen moeilijk moment onder tijdsdruk beslissingen nemen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een erfrecht advocaat helpt u deze beslissingen te nemen en schetst op heldere wijze voor u wat de verschillende mogelijkheden en de gevolgen zijn. 

Mediation of procedure in het erfrecht

Heeft u een conflict over erfrecht, dan is mediation een middel om er in onderling overleg toch nog uit te komen. Onder begeleiding van een erfrecht advocaat voert u gestructureerde gesprekken. Vaak is dit een hele effectieve manier om een conflict op te lossen. Onze erfrecht advocaten zijn zeer ervaren in het voeren van mediation gesprekken. Als een gesprek niet mogelijk is of indien de betrokkenen te ver uit elkaar staan, dan maken wij voor u alsnog de stap naar de rechter. Ook daarvoor geldt dat snelheid wel geboden is. Er moet worden voorkomen dat men voor voldongen feiten geplaatst wordt. Een erfrecht advocaat helpt u. 

Een erfrecht advocaat adviseert u over: 

 • verdeling van een nalatenschap en alles wat daarbij komt kijken;
 • uitleg van een testament;
 • geldigheid van een testament;
 • ouderlijke boedelverdeling;
 • misbruik van een volmacht;
 • ontslag van een executeur of verweer voeren tegen een ontslagverzoek;
 • benoeming van een vereffenaar of verweer voeren tegen deze benoeming;
 • het ontslaan van een vereffenaar of verweer voeren tegen een ontslagverzoek;
 • onterving en eventuele procedures daarover;
 • berekening legitieme portie;
 • wilsrechten;
 • legaten;
 • bewindvoering;
 • versterferfrecht;
 • giften.

Het kan ook zijn dat u zich tijdig wilt laten adviseren over uw juridische positie of die van uw erfgenamen bij een eventueel overlijden in de toekomst. Hebt u vragen over de verdeling of komt u er onderling niet uit? Wilt u weten wat uw juridische (erfrecht)positie is en wilt u weten wat u kunt ondernemen? Een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan hierover met u van gedachten wisselen en u uitgebreid informeren over uw positie. Heeft u vragen over het erfrecht of wilt u graag advies inwinnen bij een erfrecht advocaat van Yspeert? Neem dan contact op met advocaat erfrecht Veronique Wegter.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.