Advocaat mededingingsrecht

Bij de beoordeling of de uitwerking van commerciële contracten, samenwerkingsverbanden of andere (markt) gedragingen mag de toetsing aan het mededingingsrecht door geen enkele organisatie worden overgeslagen. Een advocaat mededingingsrecht kan u adviseren en bijstaan. Op grond van het mededingingsrecht mogen bedrijven geen onderlinge afspraken maken om concurrentie tegen te gaan. Dit is slecht voor de economische groei en ongunstig voor de consument. Naast het feit dat afspraken die de mededinging (kunnen) beperken, verboden zijn, is het voor bedrijven met een machtspositie op de markt verboden om deze machtspositie te misbruiken. Om te bepalen of een onderneming mededingsregels schendt is het van belang de positie op de markt te bepalen. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door te kijken naar de geografische markt en naar de productmarkt. De Europese Commissie heeft beleidsregels opgesteld om tot een goede afbakening van de relevante markt te komen. Onze advocaat mededingingsrecht vertelt u hier graag meer over.

Waarom kiest u voor een advocaat mededingingsrecht?

Het mededingingsrecht speelt een belangrijke rol in steeds meer branches. Veel ondernemingen krijgen te maken met het mededingingsrecht, bijvoorbeeld bij samenwerkingen met andere ondernemingen, franchise, distributieovereenkomsten, fusies, overnames en joint ventures. Onze advocaat mededingingsrecht helpt u graag. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie treden steeds vaker én harder op ter handhaving van de mededingingsregels. Er volgen forse boetes, schadeclaims en reputatieschade. De mededingingsautoriteiten richten zich op grote én kleine zaken. Laat u tijdig adviseren door een advocaat mededingingsrecht. 

Een advocaat mededingingsrecht kan u helpen bij:

  • opstellen en beoordelen van samenwerkingsverbanden/samenwerkingscontracten tussen concurrenten;
  • opstellen en beoordelen van distributie- en franchiseovereenkomsten;
  • begeleiden van fusies, overnames en oprichting van joint ventures door een advocaat mededingingsrecht en eventuele meldingen bij de Autoriteit Consument en Markt;
  • beoordelen van overnamecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten door een advocaat mededingingsrecht;
  • onderzoek naar misbruik van een machtspositie;
  • implementeren van gedragscodes en compliance programma’s;
  • advies en bijstand door een advocaat mededingingsrecht in mededingingsrechtelijke kwesties voor de civiele rechter, zoals de toelaatbaarheid van een non-concurrentiebeding.

Er geldt ook sector specifieke regelgeving voor bijvoorbeeld sectoren als post, vervoer en telecommunicatie. Onze advocaat mededingsrecht vertelt u er graag meer over.  

Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen bij één van onze advocaten mededingingsrecht? Neem contact op met mededingingsrecht advocaat Ruth Pruim.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.