Advocaat huurrecht


Waarom kiest u voor een advocaat huurrecht?

Het Nederlandse huurrecht kent vele regels waarvan niet afgeweken mag worden. Zelfs niet als beide partijen dat willen. Daar komt bij dat de rechtspraak en wetgeving op het gebied van huurrecht steeds in beweging is. Een gespecialiseerde advocaat huurrecht kan u op pragmatische wijze bijstand verlenen. U wilt graag hulp van een advocaat huurrecht bij een grote renovatie of overlastgevende huurders, huurachterstanden, huurprijswijzigingen of gebreken aan het gehuurde. Wij zijn de huisadvocaat van vele woningcorporaties en professionele verhuurders.

Naast onze kennis op het terrein van het huurrecht (woon en bedrijfsruimte) beschikken wij over specialisten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Onze advocaat huurrecht staat u bij in het geval van:

Advies over huurrecht bedrijfsruimte van een advocaat huurrecht:

 • gebreken- en onderhoudskwesties;
 • indeplaatsstellingsprocedures;
 • huurprijsgeschillen;
 • opzegging;
 • faillissement;
 • transformaties van zorgvastgoed;
 • huur van zorgvastgoed;
 • bekostiging van zorgvastgoed en instellingen.

Advies over huurrecht woonruimte van een advocaat huurrecht:

 • opstellen van huurovereenkomsten;
 • opzeggen van de huur, o.a. op grond van dringend eigen gebruik;
 • medehuur;
 • onderverhuur;
 • overlastkwesties en ontruimingsprocedures;
 • oplevering na einde huur;
 • gebreken.

Lezingen en cursussen door een advocaat huurrecht

Onze advocaten huurrecht verzorgen lezingen en cursussen over het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte, zodat u zelf over de kennis beschikt waarmee u conflicten voorkomt.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met advocaat huurrecht Kristien Croezen.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Kristien Croezen
Kristien Croezen

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien is met name actief op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien is met name actief op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.