Advocaat huurrecht

Waarom kiest u voor een advocaat huurrecht?

Huurrechtelijke kwesties kunnen zowel verhuurders als huurders voor uitdagingen stellen. Het Nederlandse huurrecht kent vele regels waarvan niet afgeweken mag worden. Zelfs niet als beide partijen dat willen. Daar komt bij dat de rechtspraak en wetgeving op het gebied van huurrecht steeds in beweging zijn. Een gespecialiseerde advocaat huurrecht kan u op pragmatische wijze bijstand verlenen. Of het nu gaat om achterstallige huur, geschillen over reparaties en onderhoud, beëindiging van huurovereenkomsten, of andere huurconflicten. Wij bieden graag snelle en effectieve oplossingen. U wilt graag hulp van een advocaat huurrecht bij een grote renovatie of overlastgevende huurders, huurachterstanden, huurprijswijzigingen of gebreken aan het gehuurde. Wij zijn de huisadvocaat van vele woningcorporaties en professionele verhuurders. Naast onze kennis op het terrein van het huurrecht (woon- en bedrijfsruimte) beschikken wij over specialisten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Gebreken- en onderhoudskwesties
Gebreken kunnen variëren van kleine onderhoudsproblemen tot ernstige structurele problemen. Wij kunnen u adviseren over de wederzijdse verplichtingen in het huurrecht. In sommige gevallen kunnen gebreken leiden tot huurprijs vermindering. Dat wenst u te voorkomen en daarover kunnen wij u adviseren. Wij staan u eventueel bij in procedures met betrekking tot gebreken.

Transformatie naar zorgvastgoed
Een transformatie naar zorgvastgoed, oftewel het omvormen van bestaand vastgoed naar vastgoed dat geschikt is voor zorgdoeleinden brengt verschillende juridische aspecten met zich mee. Het is van belang om na te gaan of het bestemmingsplan een transformatie naar zorgvastgoed toestaat. In sommige gevallen moet er een ontheffing of wijziging worden aangevraagd. Er zijn vaak ook diverse vergunningen nodig, waarbij onze specialisten u van dienst kunnen zijn. We begeleiden opdrachtgevers met de contracteringen zoals de aannemingsovereenkomsten, huur en koopovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten.

Onze advocaat huurrecht staat u bij in het geval van:

Advies over huurrecht bedrijfsruimte van een advocaat huurrecht:

 • gebreken- en onderhoudskwesties;
 • indeplaatsstellingsprocedures;
 • huurprijsgeschillen;
 • opzegging;
 • faillissement;
 • huur van zorgvastgoed;
 • bekostiging van zorgvastgoed en instellingen;
 • opstellen van huurovereenkomsten;
 • opzeggen van de huur, o.a. op grond van dringend eigen gebruik;
 • medehuur;
 • onderverhuur;
 • overlastkwesties en ontruimingsprocedures;
 • oplevering na einde huur;
 • gebreken.

Lezingen en cursussen door een advocaat huurrecht

Onze advocaat huurrecht verzorgt lezingen en cursussen over het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte, zodat u zelf over de kennis beschikt waarmee u conflicten voorkomt.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: Frouke Douma, Jan-Gerrit Meijerink of Guus Benes.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.