Advocaat huurrecht


Waarom kiest u voor een advocaat huurrecht?

Het Nederlandse huurrecht kent vele regels waarvan niet afgeweken mag worden. Zelfs niet als beide partijen dat willen. Daar komt bij dat de rechtspraak en wetgeving op het gebied van huurrecht steeds in beweging zijn. Een gespecialiseerde advocaat huurrecht kan u op pragmatische wijze bijstand verlenen. U wilt graag hulp van een advocaat huurrecht bij een grote renovatie of overlastgevende huurders, huurachterstanden, huurprijswijzigingen of gebreken aan het gehuurde. Wij zijn de huisadvocaat van vele woningcorporaties en professionele verhuurders. Naast onze kennis op het terrein van het huurrecht (woon- en bedrijfsruimte) beschikken wij over specialisten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Onze advocaat huurrecht staat u bij in het geval van:

Advies over huurrecht bedrijfsruimte van een advocaat huurrecht:

 • gebreken- en onderhoudskwesties;
 • indeplaatsstellingsprocedures;
 • huurprijsgeschillen;
 • opzegging;
 • faillissement;
 • transformaties van zorgvastgoed;
 • huur van zorgvastgoed;
 • bekostiging van zorgvastgoed en instellingen.
 • opstellen van huurovereenkomsten;
 • opzeggen van de huur, o.a. op grond van dringend eigen gebruik;
 • medehuur;
 • onderverhuur;
 • overlastkwesties en ontruimingsprocedures;
 • oplevering na einde huur;
 • gebreken.

Lezingen en cursussen door een advocaat huurrecht

Onze advocaten huurrecht verzorgen lezingen en cursussen over het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte, zodat u zelf over de kennis beschikt waarmee u conflicten voorkomt.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met advocaat huurrecht Frouke Douma.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.