Fusies en overnames

Fusie, overname en/of herstructurering

U overweegt uw onderneming, of een deel ervan, te verkopen of u wilt juist uitbreiden of een partij overnemen. Overnames en fusies zijn complexe trajecten waarbij vaak grote (financiële)  belangen spelen. Het is belangrijk dat u zich ter zake vroegtijdig laat adviseren.

Als specialisten op dit terrein begeleiden wij uw transactie(s) van begin tot eind:

  • we verzorgen het opstellen dan wel beoordelen van de geheimhouding- en intentieovereenkomst;
  • we onderhandelen over de (voorwaarden van de) koop en/of verkoopovereenkomst en de daarin op te nemen garanties en stellen desgewenst de betreffende documenten op;
  • we dragen zorg voor uiteindelijke notariële overdracht van aandelen, in nauwe samenwerking met de notaris.

Regelmatig begeleiden we opdrachtgevers in samenwerking met accountants/fiscalisten, waarbij wij onze juridische kennis inbrengen en de accountant zijn fiscale en financiële ervaring toepast.

De commerciële belangen van de cliënt staan centraal bij elke transactie. Wij staan voor een vlotte, pragmatische en proactieve ondersteuning en een heldere en concrete advisering. Onze (multidisciplinaire) teamaanpak maakt dat wij bij de begeleiding van transacties alle relevante juridische processen in kaart hebben. Bijvoorbeeld Is de OR geraadpleegd, is er sprake van overheidsinmenging, hoe zit het met de Intellectuele eigendomsrechten?

Wij adviseren u graag bij:

  • Aandelen- en activatransacties
  • Joint ventures, participaties, fusies, splitsingen
  • Private equity: management buy-outs en buy-ins
  • (Her)structureringen: van het afsplitsen van bedrijfsonderdelen tot het opzetten van (houdster) structuren
  • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Due diligence: voorbereiden, coördineren en uitvoeren
Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Sander Vos
Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.