Advocaat ambtenarenrecht

 

Waarom kiest u voor een advocaat ambtenarenrecht?

Nederland kent circa 1 miljoen ambtenaren binnen ministeries, provincies, gemeenten en bijvoorbeeld het onderwijs. Het ambtenarenrecht is een specialisme binnen het rechtsgebied arbeidsrecht en regelt de rechtpositie van ambtenaren in dienst van de overheid. Een advocaat ambtenarenrecht heeft gedegen kennis van de verschillende rechtspositieregelingen en is ervaren in het adviseren van overheden. Een gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht is zich bewust van de specifieke politieke en bestuurlijke context.

Gevolgen Wet normalisering rechtspostitie ambteneren (Wnra)

Ambtenaren, althans het merendeel daarvan, hebben sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020, zoveel mogelijk dezelfde rechten als “normale” werknemers gekregen. Het private arbeidsrecht werd toen ook op hen van toepassing, al is hun ambtelijke status niet verdwenen. Er blijven voor de ambtenaar speciale regels bestaan, simpelweg omdat ze ten dienste staan van het algemeen belang.

De meeste ambtenaren worden in situaties van ontslag en bij arbeidsgeschillen sinds 2020 niet langer beschermd op basis van publiekrechtelijke regelingen. Ambtenaren moeten kort gezegd naar de civiele rechter en kunnen niet meer in bezwaar en beroep tegen een besluit dat gaat over hun rechtspositie/arbeidsovereenkomst. Onze advocaten ambtenarenrecht adviseren u graag over de verschillen en de veranderingen en de mogelijke vraagstukken waarmee u of uw (overheids)organisatie te maken heeft. 

Een advocaat ambtenarenrecht adviseert u over:

  • arbeidsvoorwaarden, aanstellingsbesluiten, bezoldiging (en Wet normering topinkomens), 
  • integriteitsvraagstukken;
  • kennis van arbeidsongeschiktheid en re-integratie; 
  • reorganisaties en boventalligheid, het opstellen van een Sociaal Statuut door een advocaat ambtenarenrecht;
  • advies over disfunctioneren door een advocaat ambtenarenrecht;
  • wat te doen bij ontslag?  
  • kennis van medezeggenschap door een advocaat ambtenarenrecht.

Voor vragen of advies over het ambtenarenrecht kunt u contact opnemen met ambtenarenrecht advocaat Tom Nicolai. Tom is advocaat-partner bij Yspeert advocaten en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht. 

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Tom Nicolai
Tom Nicolai

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Tom Nicolai is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin van het woord. Ook aangrenzende terreinen zoals medezeggenschap, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ambtenarenrecht behoren tot zijn expertise. Hij volgde de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht (Grotius). Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland en Noord-Nederland en verzorgt hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.