Advocaat bouwrecht

Onze advocaat bouwrecht heeft specifieke branchekennis en ervaring met grote projecten 

Een advocaat bouwrecht heeft specifieke ervaring in het bijstaan van alle betrokken partners in de bouwsector (GWW, B&U). Wij werken voor aannemers, onderaannemers, private en publieke opdrachtgevers, installateurs, architecten en constructeurs. Wij adviseren u bij de ontwikkeling en realisatie van infrastructurele projecten, utiliteitsbouw, (her)ontwikkelingen en (grootschalige) woningbouwlocaties. Onze advocaten bouwrecht hebben jarenlange (praktische) ervaring in het bouwrecht en kunnen voor u intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, traditionele en geïntegreerde bouwcontracten (o.a. UAV, UAV-GC, D&B) opstellen en uitonderhandelen. Ook zijn wij specialisten in de ondersteuning bij het vergunningentraject voor grootschalige projecten (GWW en B&U). Onze advocaat bouwrecht is gewend op gelijkwaardige wijze samen te werken in bijvoorbeeld bouwteams, en denkt daarin graag (met u) vooruit.

Door onze ervaring met grootschalige projecten, kennis van contract- en bouwmanagement en door onze multidisciplinaire teamwerkwijze ontstaat een integrale aanpak die uw positie versterkt. Juridische begeleiding kan dan niet zonder kennis op het terrein van het aanbestedingsrecht, bestuursrecht of zelfs het verzekeringsrecht. U kunt in iedere fase van een project rekenen op pro-actieve en deskundige ondersteuning van een advocaat bouwrecht, soms zelfs bij u intern of als onderdeel van het bouwteam.

Een bouwrecht advocaat adviseert o.a. over:

 • uitleg en toepassing van de UAV en UAV-GC;
 • grondverwerving en projectontwikkeling;
 • bestuursrechtelijke componenten, bijvoorbeeld over de vergunningen;
 • aanbestedingsprocedures;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • aannemingsovereenkomsten en design and build-overeenkomsten;
 • bouwgaranties;
 • uitleg van bestek en stelposten;
 • afrekening van meer- en minderwerk;
 • opleveringen;
 • gebreken en bouwfouten;
 • uitleg van bestek;
 • vertragingsclaims.

Bouwrecht is een complexe en specialistische discipline die een grondige kennis van zowel het recht als de bouwsector vereist. Een advocaat bouwrecht van Yspeert advocaten heeft ofwel een achtergrond in de bouw of techniek ofwel uitgebreide ervaring met het werken in de sector, zodat zij de unieke uitdagingen en kwesties die in deze sector spelen kunnen begrijpen. 

Onze advocaat bouwrecht heeft een dagelijkse samenwerking met advocaten in het bestuursrecht. Zij adviseren over vereiste vergunningen van uw project, het naleven van bouwvoorschriften en/of milieuwetgeving. Heeft u vragen met betrekking tot het bouwrecht? Neem contact op met advocaat bouwrecht Wouter Leerink.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.