Advocaat ICT-recht

Waarom kiest u voor een advocaat ICT-recht?

In de dynamische wereld van technologie is het van cruciaal belang voor bedrijven om de juridische aspecten rondom ICT goed te beheren. Of u nu een startup bent die innovatieve software ontwikkelt, een zorginstantie die gevoelige klantgegevens beheert of een gemeente die een groot softwarepakket aanschaft, de juridische uitdagingen in de ICT-sector zijn talrijk en complex. Een gespecialiseerde advocaat ICT-recht kan uw organisatie helpen om uw technologische doelstellingen te verwezenlijken en de verschillende risico’s die spelen rondom ICT voor u te mitigeren. Hierna leest u waarom het essentieel is om een ICT-recht advocaat aan uw zijde te hebben.

Een advocaat ICT-recht adviseert u onder meer over:

Een advocaat ICT-recht voor ICT-contracten

Bij het (laten) ontwikkelen van software en/of het afnemen van hostingdiensten vormt een ICT-contract de juridische basis. Wat wordt er geleverd? Wie heeft in welke gevallen aansprakelijkheid en bij welke partij ligt het (intellectueel) eigendom? Onze advocaat ICT-recht ondersteunt u bij het opstellen van een ICT-contract, zoals een licentieovereenkomst, IT-dienstverleningsovereenkomst, hostingovereenkomst, Service Level Agreement (SLA), verwerkersovereenkomst, partnerovereenkomst, SaaS-overeenkomst en een softwareontwikkelingsovereenkomst. Ook stelt een advocaat ICT-recht graag algemene voorwaarden voor u op.

Een advocaat ICT-recht voor ICT-geschillen

Ook kan onze advocaat ICT-recht uw organisatie bijstaan bij ICT-geschillen. Hierbij kan gedacht worden aan geschillen omtrent de afspraken die zijn gemaakt in het kader van een ICT-project of aan aansprakelijkheidskwesties wanneer schade is geleden door het uitvallen van systemen.

Een advocaat ICT-recht voor privacywetgeving

Vrijwel iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld bij het verlenen van hun diensten. Onze advocaat ICT-recht kan u adviseren over verschillende privacyvraagstukken, bijvoorbeeld over de vraag of u een rechtmatige grondslag heeft om persoonsgegevens te verwerken en welke administratieve verplichtingen u heeft op grond van de AVG. Een advocaat ICT kan ook (verwerkers)overeenkomsten voor u beoordelen c.q. opstellen en een privacyscan/Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor u uitvoeren. Voor meer informatie kunt u onze pagina over privacyrecht raadplegen.

Een advocaat ICT-recht voor cybersecurity

Wanneer organisaties worden getroffen door een cyberaanval (zoals een ransomware-aanval), kan dit veel schade veroorzaken. Bedrijfsprocessen kunnen stil komen te liggen en gevoelige gegevens kunnen in handen komen van kwaadwillenden. Een advocaat ICT-recht ondersteunt uw organisatie bij het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen en kan u bijstaan bij aansprakelijkheidskwesties. Ook helpt een advocaat ICT-recht u te voldoen aan de compliance verplichtingen uit de NIS2-richtlijn, zoals de daarin opgenomen zorgplicht en meldplicht. Voor meer informatie kunt u onze pagina over cybersecurity raadplegen.

Een advocaat ICT-recht voor intellectuele eigendom

Bij het (laten) ontwikkelen van software is het van belang dat u uw intellectuele eigendomsrechten waarborgt. Het is van belang om erbij stil te staan aan welke betrokken partijen de intellectuele eigendomsrechten toekomen en daar zo nodig afspraken over te maken. Zo kan op de lay-out (ontwerp en design) van de teksten, logo’s en afbeeldingen een auteursrecht rusten, maar ook de onderliggende broncode kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Voor meer informatie kunt u onze pagina over het intellectueel eigendomsrecht raadplegen.

Een advocaat ICT-recht voor Artificial Intelligence (AI)

Zowel gebruikers (exploitanten) als ontwikkelaars (aanbieders) van AI-systemen dienen te voldoen aan de compliance verplichtingen uit de AI Act. De komende jaren zullen de compliance verplichtingen uit de AI Act gefaseerd van toepassing worden. Afhankelijk van de risicocategorie waar het betreffende AI-systeem onder valt, gelden voor de aanbieders en exploitanten van AI-systemen verschillende verplichtingen. Ten aanzien van AI-systemen met een hoog risico dienen aanbieders bijvoorbeeld een conformiteitsbeoordeling uit te voeren, een risicomanagementsysteem te implementeren en te voldoen aan transparantieverplichtingen. Exploitanten dienen onder meer de gebruiksaanwijzingen van de aanbieder op te volgen, te zorgen voor voldoende menselijk toezicht, automatisch logs bij te houden en in bepaalde gevallen een “fundamental rights impact assessment” uit te voeren. Een advocaat ICT ondersteunt u organisatie bij het voldoen aan de compliance verplichtingen uit de AI Act.

Vragen?

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met één van onze specialisten: Hillie Lunter en Tom Klatter

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.