Advocaat ICT-recht


Informatietechnologie heeft onze wereld omgevormd tot een digitale wereld. Klassieke rechtsproblemen hebben steeds vaker een IT-karakter. Voor onze advocaat ICT-recht zijn er op dit gebied geen geheimen. Naast het opstellen en up-to-date houden van uw ICT-contracten, heeft onze advocaat bij uitstek ervaring op het gebied van e-commerce en privacyregelgeving. De mogelijkheid dat toezichthouders boetes gaan opleggen, maakt stilzitten voor u als verantwoordelijke uiterst risicovol. Deze risico’s vormen voor onze advocaat ICT-recht geen obstakel om u hierin te adviseren en te begeleiden.

Een advocaat ICT-recht adviseert o.a over:

Een advocaat ICT-recht voor ICT-contracten

Bij (lange) relaties tussen bedrijven, vormt een ICT-contract de juridische basis. Wat wordt er geleverd? Wie is aansprakelijk en bij welke partij ligt het (intellectueel) eigendom? Onze advocaat ICT-recht kan u helpen bij het opstellen van een ICT-contract en u over de inhoud adviseren.

Een advocaat ICT-recht voor privacy

Privacy is een steeds belangrijker wordend thema bij de dienstverlening in en buiten de ICT-sector. Denk hierbij aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Meldplicht Datalekken en de aanstaande Europese verordening (AVG). Indien u persoonsgegevens laat verwerken door een ander bedrijf, bent u verplicht om een zogenaamde bewerkersovereenkomst te sluiten. Een advocaat kan u hierbij begeleiden en tevens voorzien van concrete adviezen en oplossingen waarmee u in de pas loopt in de huidige wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwgezet in de gaten, zodat wij u steeds op basis van de laatste stand van het recht kunnen ondersteunen.

Een advocaat ICT-recht voor (online) software

Elk bedrijf maakt gebruik van tientallen softwarepakketten. Dit beperkt zich niet tot software op reguliere desktop computers, maar verschuift steeds meer richting de mobile devices; tablets en mobiele telefoons. Daarbij is het gebruik van online softwarepakketten, Software as a Service (SaaS), buitengewoon populair. Ontwikkelt u zelf software of laat u software ontwikkelen? Heeft u in dat geval uw IE-rechten gewaarborgd? Verder dient u zich af te vragen op welke wijze in onderhoud, calamiteiten en ondersteuning is voorzien (Service Level Agreement). Vraag het onze advocaat ICT-recht.

Waar kan een advocaat ICT-recht u nog meer bij helpen?

Onze advocaten ICT-recht kunnen u bij alle ICT-gerelateerde vraagstukken terzijde staan. Wij kennen de informatica- en telecommunicatiepraktijk als onze broekzak.

Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met ICT-recht advocaat Gerrit Schaak.

Uw eerste aanspreekpunt(en):
Aanspreekpunt Gerrit Schaak
Gerrit Schaak

Gerrit volgde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht en rondde vervolgens aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn master Privaatrecht af. Na zijn studie bleef hij stages volgen bij advocatenkantoren in het Noorden. Ook was hij enige tijd onderzoeksmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Gerrit volgde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht en rondde vervolgens aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn master Privaatrecht af. Na zijn studie bleef hij stages volgen bij advocatenkantoren in het Noorden. Ook was hij enige tijd onderzoeksmedewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.