Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Yspeert advocaten is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is dan ook vast onderdeel van de bedrijfsvoering. MVO richt zich op een balans tussen drie basisprincipes: People, Planet en Profit.

People

De mensen van Yspeert spelen een sterke positieve rol in de maatschappij door middel van hun betrokkenheid bij diverse sociale, culturele of maatschappelijke ondernemingen. Naast hun werkzaamheden bij Yspeert faciliteert Yspeert graag dat medewerkers in bestuurlijke of toezichthoudende rollen betrokken zijn. Mensen van Yspeert zijn o.a. betrokken bij:

Revalidatie Friesland, Stichting de Lawei, Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, Investeringsfonds Groningen, Werkvoorzieningsschap Caparis, Stichting Ronald McDonald, Oranjevereniging, Stichting Odensehuis, PeerGroup, Fonds Ondernemend Groningen, Stichting Help Direct, Stichting Sociaal Goud, Museum de Buitenplaats.

SROI

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geeft Yspeert advocaten invulling aan sociaal ondernemerschap door mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld Wajong, Participatiewet of de WW) via Social Return on Investments. De ervaring leert dat mensen via SROI snel doorgroeien naar een reguliere baan.

Planet

Yspeert is recent met de vestiging Groningen in een gasloos bedrijfspand getrokken. Tevens zijn we volop bezig het pand energie neutraal te maken, o.a. door middel van te investeren in energiebesparing en hebben we alle verlichting in het pand omgezet naar led verlichting, inclusief de reclameverlichting. Daarnaast loopt er een project voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand. Yspeert kent ook alledaagse aanpassingen, zoals een duurzaam printbeleid en het gebruik van eco-schoonmaakmiddelen.

Profit

Yspeert steunt verschillende liefdadigheidsorganisaties en sociale ondernemingen, waaronder:

Stichting Help Direct

Verbetering van onderwijs en sanitaire voorzieningen in Sri Lanka.

Klik hier voor meer informatie over Stichting Help Direct.

Petje af Emmen

Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gelijke kansen voor alle kinderen.

Klik hier voor meer informatie over Petje af.

Gastcolleges

Bij verschillende kennisinstellingen delen wij onze kennis door onbezoldigd gastcolleges te verzorgen. Dat doen wij bij o.a. de Hanzehogeschool in Groningen, NHL Stenden in Emmen en Leeuwarden,  verschillende middelbare scholen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Rijksuniversiteit in Groningen.

Lezingen

Daarnaast geven collega’s van Yspeert advocaten regelmatig lezingen aan startende ondernemers en studenten tijdens bijeenkomsten die voor deze groepen georganiseerd wordt.

 

Yspeert advocaten logo met blad als achtergrond