sluiten, terug naar team pagina

mr. S. (Sander) Vos

Advocaat | curator

‘Reëel en helder advies’

Als advocaat en curator ervaar ik tegen welke problemen ondernemers kunnen aanlopen bij het besturen van hun bedrijf. Bij mijn advisering houd ik altijd het (echte) belang van mijn cliënten voor ogen. Een ondernemer wil een oplossing die bedrijfseconomisch optimaal is; dus zo veel mogelijk opbrengsten, tegen zo weinig mogelijk kosten. Gelijk krijgen na een langdurige en kostbare procedure valt hier lang niet altijd onder.

Ik geef daarom een reëel en helder advies, zodat mijn cliënten direct weten waar zij aan toe zijn. Is een vordering afdwingbaar en zo ja, verhaalbaar? Wat zijn de valkuilen? Welke route moeten we volgen en wat is het kostenplaatje? Ik kan snel denken en schakelen, wat zeker bij (dreigende) faillissementen vaak cruciaal is. Een onderneming in zwaar weer loopt immers vele risico’s en ondernemingswaarde kan in een mum van tijd wegvloeien.

Sander Vos is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Als advocaat heeft hij ruime ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Denk aan het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

Na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen rondde Sander verschillende opleidingen met goed gevolg af, waaronder de Leergang Insolventierecht (RuG), de INSOLAD specialisatieopleiding Insolventierecht (Grotius Academie) en de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Erasmus Academie). Sander is onder meer lid van de Nederlandsche Tafelronde (RT3) en de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD). Sander is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Publicaties van Sander

Publicaties van Sander Vos