Grensoverschrijdende incasso van vorderingen | Het Europees betalingsbevel

  • event12-02-2024
  • schedule08:00
  • timer3 minuten

In een vorige blog hebben wij aandacht besteed aan de Verordening tot vaststelling van de Europese procedure voor geringe vorderingen. Deze biedt een eenvoudige, snelle en goedkope mogelijkheid om vorderingen te incasseren tot een bedrag van € 5.000,-. In 2006 heeft de Europese wetgever de Europese betalingsbevelprocedure toegevoegd aan het palet van Europese procedures waarmee schuldeisers overal in de EU eenvoudig hun vorderingen kunnen incasseren. Een Europees betalingsbevel maakt het binnen de EU mogelijk om een onbetwiste geldvordering op een buitenlandse schuldenaar relatief eenvoudig en snel via de rechter in te vorderen. In dit artikel ga ik nader in op deze grensoverschrijdende incassomaatregel.

De procedure

Om via een Europees betalingsbevel een vordering te innen moet voldaan zijn aan enkele voorwaarden. Allereerst is een Europees betalingsbevel alleen van toepassing op grensoverschrijdende burgerlijke of handelszaken en moet het gaan om een opeisbare geldvordering voor een specifiek bedrag.

Voor het indienen van een verzoek moet gebruik gemaakt worden van een standaardformulier. Dit formulier is in alle talen van de EU beschikbaar via het Europees e-justitieportaal. Het ingevulde formulier wordt samen met de bewijsstukken naar de rechtbank gezonden.

Nadat het verzoek is ingediend, behandelt de rechter dit verzoek normaliter binnen 30 dagen. Er wordt beslist zonder dat de schuldenaar wordt opgeroepen. De rechter wijst het verzoek af als niet is voldaan aan de gestelde eisen of als de vordering kennelijk ongegrond is. Als er geen bijzonderheden zijn zorgt de rechtbank ervoor dat een betalingsbevel aan de debiteur wordt betekend waarna deze 30 dagen de tijd heeft om de schuld te betalen of alsnog verweer te voeren. Reageert de debiteur niet, dan krijgt het Europees betalingsbevel de rechtskracht van een vonnis die rechtstreeks in alle EU lidstaten uitgevoerd kan worden.

Verweer: de zwakke plek van het Europees betalingsbevel

Een belangrijke beperking is dat een Europees betalingsbevel alleen bedoeld is voor niet betwiste geldvorderingen. Of de vordering wordt betwist is echter onduidelijk tot het moment dat de debiteur reageert of de termijn daarvoor is verlopen. De debiteur behoeft slechts formulier F bij het Europees betalingsbevel in te vullen en tijdig terug te sturen aan de rechtbank. In dit verweerschrift hoeft de verweerder slechts kenbaar maken dat hij de vordering betwist, een inhoudelijke motivering is niet vereist.

Dient de debiteur een verweerschrift in, dan wordt de procedure volgens het gewone burgerlijk procesrecht voortgezet, tenzij de verzoeker aanhangsel II bij formulier A bij het bevel heeft ingevuld, waarin hij kenbaar maakt dat hij de procedure wil staken als er verweer wordt gevoerd. Het is dus als verzoeker zaak om goed op te letten dat niet per ongeluk alle formulieren worden ingevuld.

Conclusie: Betalingsbevel wel of niet?

De voordelen van een Europees betalingsbevel zijn duidelijk; als schuldeiser hoeft u geen rechtszaak te starten terwijl u toch een vonnis krijgt dat in het buitenland ten uitvoer kan worden gelegd door een deurwaarder. Hiermee worden de kosten en de risico’s geminimaliseerd. In de praktijk kunt u echter ook tegen enkele problemen aanlopen. De zwakke plek in de regeling is, dat de debiteur op eenvoudige wijze verweer kan voeren met als gevolg dat u alsnog een procedure in het land van de schuldenaar moet voeren. Bovendien geldt dat in sommige landen rechtbanken niet of nauwelijks bekend zijn met het Europees betalingsbevel, hetgeen voor een frustrerend lange doorlooptijd kan zorgen. Het voordeel van de snelle incassoprocedure valt dan geheel weg.

Deze procedure heeft dan ook alleen zin als de vordering daadwerkelijk onbetwist is.  Bij vorderingen met enige substantie is het verstandig zich door een advocaat te laten begeleiden bij het indienen van een Europees betalingsbevel, en – daaraan voorafgaand – de vraag te stellen of die procedure de voorkeur moet hebben of toch beter een andere weg kan worden gekozen.

Wilt u meer weten over de Europese betalingsbevelprocedure? Wij informeren u graag over de slagingskansen van uw vordering. Ook helpen wij u graag met het starten van een Europese betalingsbevelprocedure. Neem gerust contact op met Martin Ueffing.

Geschreven door:

Martin Ueffing

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Martin Ueffing, opgegroeid in Duitsland, studeerde Europees en Internationaal Recht aan de Universiteit van Maastricht en rondde vervolgens ook zijn master Strafrecht, Criminologie en Forensica cum laude af. Martin behaalde een tweede master in Engels privaatrecht aan de Oxford Brooks University in London. Hij heeft eerder gewerkt als jurist bij een advocatenkantoor en bij een incassobureau. Martin is gespecialiseerd in het hippisch recht en ondernemingsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.