Vastgoedrecht

 

Vastgoedrecht is een overkoepelende term voor alle juridische aspecten die zien op onroerend goed. De vastgoedspecialisten van Yspeert Advocaten hebben ruime ervaring en kennis op allerlei vastgoedgerelateerde gebieden, zoals vastgoedtransacties, bouw, huur, beheer en ontwikkeling.

Op het gebied van vastgoed adviseert Yspeert jarenlang vastgoedbeleggers, (ver)huurders, beheerders, VvE’s, ontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, overheden en zorginstellingen.

 

Expertise

Yspeert heeft gedegen kennis en ervaring bij de aan- en verkoop van onroerend goed(portefeuilles), zoals percelen, woningen, horeca- en kantoorruimte en bedrijfslocaties. Bij een vastgoedtransactie spelen verschillende juridische vragen en risico’s waarbij een goed advies cruciaal is. Bij wezenlijke vragen over erfpachtconstructies en andere zakelijke rechten kan Yspeert u van advies voorzien. Ditzelfde geldt voor financiële vraagstukken en vragen over het vestigen en uitwinnen van zekerheden. Bij vastgoedtransacties spelen bestuursrechtelijke kwesties in toenemende mate een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening. Soms blijkt er een publiekrechtelijke beperking op het perceel te rusten, wat grote gevolgen kan hebben voor een koper. De vastgoedspecialisten werken om die reden nauw samen met de bestuursrechtspecialisten van Yspeert.

Yspeert heeft speciale expertise in het appartementsrecht en staat vele VVE’s bij:

De vastgoedspecialisten van Yspeert adviseren onder meer over:

 • aan- en verkoop van vastgoed;
 • projectontwikkeling;
 • vastgoedbeheer;
 • financiering;
 • koopovereenkomsten, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, turnkey-overeenkomsten;
 • vestigen en uitwinnen van zekerheden (hypotheekrecht);
 • bouwkundige garanties;
 • bouwcontracten;
 • (onder)huurovereenkomsten;
 • ontruimingen en ontruimingsbescherming;
 • erfdienstbaarheden;
 • erfpacht;
 • recht van opstal;
 • mandeligheid;
 • vruchtgebruik;
 • appartementsrechten (akte van splitsing en huishoudelijk reglement);
 • ruimtelijke ordening;
 • vergunningaanvragen;
 • bezwaar en beroep tegen vergunningverlening.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Wouter Leerink

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Verder is Wouter actief als lid van de Junior Kamer Groningen (JCI), de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCC), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A).

050 207 16 21 +31 (0) 6 514 370 57 w.leerink@yspeert.nl

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl

Frouke Douma

Frouke heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als juriste op een accountantskantoor en als advocaat bij een advocatenkantoor in het Noorden. Naast haar werk is ze als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar de positie van zekerheidsgerechtigden in internationale insolventieprocedures vanuit internationaal privaatrechtelijk perspectief.

Frouke is secretaris in het bestuur van de Jonge Balie en lid van Jong Onroerend Goed (JOG) en de Jongeren Commerciële Club in Groningen en Assen.

050-2071614 +31 (0) 6 534 424 58 f.douma@yspeert.nl

Jan Pieter Kleefstra

Geboren en getogen Groninger Jan Pieter Kleefstra volgde na zijn rechtenstudie in Groningen onder meer de Beroepsopleiding bedrijfsjuristen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Grotius specialisatieopleiding Onroerendgoedrecht.  Hij werkte voor verschillende advocatenkantoren in Noord-Nederland en als bedrijfsjurist op een accountantskantoor. Jan Pieter is lid van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) in Utrecht.

050 207 16 11 +31 (0) 6 396 309 03 j.kleefstra@yspeert.nl