Bouwrecht

De bouwwereld is complex, innovatief en steeds aan veranderingen onderhevig. Zowel in hoog- als in laagconjunctuur wordt er gebouwd. Bij (bouw)projecten treden dikwijls geschillen, (technische) problemen en juridische (vergunning)uitdagingen op. Al jarenlang adviseren onze advocaten bouwrecht opdrachtgevers, aannemers, (project)ontwikkelaars en architecten over hun rechtspositie: zowel civiel- als bestuursrechtelijk. Met name ook vanwege de ervaring van onze advocaten met enkele (zeer) grote projecten, kunnen wij u op een praktische en daadkrachtige manier bijstaan op zowel het civiele als bestuursrechtelijke vlak. In de bouwwereld met haar vele spelers is het van belang om naast juridische kennis ook de branche te kennen. Onze advocaten bouwrecht en infra beschikken over die kennis.

Waarbij helpt een advocaat bouwrecht en infra?

Steeds meer zien onze advocaten dat er behoefte is aan het op een goede manier vastleggen van het bouwproces zodat de opdrachtgever, aannemer, ontwikkelaar of architect geborgd is indien er zich een (on)verwachte situatie voordoet. U kunt binnen het bouwrecht immers te maken krijgen met:

 • een failliete opdrachtgever | opdrachtnemer;
 • gebrek aan personeel;
 • hogere bouwkosten;
 • opleveringsperikelen;
 • perikelen rond vergunningverlening;
 • perikelen met (water)wegbeheerders;
 • vertraging;
 • bouwtijdoverschrijding;
 • (verborgen) gebreken;
 • ontwerp- of uitvoeringsfouten;
 • garanties;
 • aansprakelijkheden.

Onze advocaten bouwrecht hebben veel ervaring in de branche bouw en infra

Onze advocaten hebben ervaring van het begin tot het eind van het bouwproces: zowel bij het onderhandelen over contracten als bij het opstellen en het uitvoeren daarvan. Het maken van duidelijke afspraken is van essentieel belang om (juridische) conflicten te voorkomen. Vaak wordt er dan ook gewerkt met standaardvoorwaarden zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005 en (standaard) STABU- en RAW-bestekken. De inhoud en toepassing daarvan is voor ons dagelijkse praktijk in kleine en (heel) grote projecten.

U kunt bij een advocaat bouwrecht terecht voor advies en vragen over het opstellen van contracten, de toepassing van (standaard)voorwaarden, uitvoerings- of opleveringsproblemen en andere conflicten met uw contractspartner. Mocht dat noodzakelijk blijken, dan zal onze advocaat bouwrecht u tevens bijstaan in een (arbitrage)procedure.

Waar kan onze advocaat u nog meer mee helpen?

Wij kunnen u binnen het bouwrecht adviseren over traditionele en geïntegreerde contractvormen. Meer specifiek:

 • (traditionele) aannemingsovereenkomsten;
 • projectontwikkeling;
 • bouwteamovereenkomsten;
 • alliantieovereenkomsten;
 • STABU-bestekken;
 • RAW-bestekken;
 • prestatiebestekken;
 • turnkey projecten;
 • Design & Build (D&B) of Design & Construct (D&C);
 • Design, Build & Maintenance (DB&M);
 • Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM);
 • Design, Build, Finance, Maintenance & Operate (DBFMO);
 • UAV 2012 (en UAV 1989);
 • UAV-GC 2005 (en UAV-GC 2000);
 • AVA 2013 (en oudere versies).

Onze advocaat bouwrecht werkt nauw samen met de specialisten in het bestuursrecht aangaande bijvoorbeeld vergunningen, bestemmingsplannen en tracebesluiten. Projecten hebben vaak zowel bouwrecht- als bestuursrechtvraagstukken. Een gespecialiseerd advocaat kan u hierbij adviseren. Uw eerste aanspreekpunt is bouwrecht advocaat Wouter Leerink.