Bouwrecht

De bouwwereld is complex, innovatief en steeds aan veranderingen onderhevig. Zowel in hoog- als in laagconjunctuur wordt er gebouwd. Bij (bouw)projecten treden dikwijls geschillen, (technische) problemen en juridische (vergunning)uitdagingen op. Al jarenlang adviseren onze advocaten bouwrecht opdrachtgevers, aannemers, (project)ontwikkelaars en architecten over hun rechtspositie: zowel civiel- als bestuursrechtelijk. Met name ook vanwege de ervaring van onze advocaten met enkele (zeer) grote projecten, kunnen wij u op een praktische en daadkrachtige manier bijstaan op zowel het civiele (bouwrecht) als bestuursrechtelijke vlak. In de bouwwereld met haar vele spelers, is het van belang om naast juridische kennis ook de branche te kennen. Onze advocaten bouwrecht en infra beschikken over die kennis.

Waarbij helpt een advocaat bouwrecht en infra?

Steeds meer zien onze advocaten bouwrecht dat er behoefte is aan het op een goede manier vastleggen van het bouwproces zodat de opdrachtgever, aannemer, ontwikkelaar of architect geborgd is indien er zich een (on)verwachte situatie voordoet. U kunt binnen het bouwrecht immers te maken krijgen met:

 • een failliete opdrachtgever | opdrachtnemer;
 • gebrek aan personeel;
 • hogere bouwkosten;
 • opleveringsperikelen;
 • perikelen rond vergunningverlening;
 • perikelen met (water)wegbeheerders;
 • vertraging;
 • bouwtijdoverschrijding;
 • (verborgen) gebreken;
 • ontwerp- of uitvoeringsfouten;
 • garanties;
 • aansprakelijkheden.

Onze advocaten bouwrecht hebben veel ervaring in de branche bouw en infra

Onze advocaten bouwrecht hebben ervaring van het begin tot het eind van het bouwproces: zowel bij het onderhandelen over contracten, als bij het opstellen en het uitvoeren daarvan.

Het maken van duidelijke afspraken is van essentieel belang om (juridische) conflicten te voorkomen. Vaak wordt er dan ook gewerkt met standaardvoorwaarden zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005 en (standaard) STABU- en RAW-bestekken. De inhoud en toepassing daarvan binnen het bouwrecht is voor ons dagelijkse praktijk in kleine en (heel) grote projecten.

U kunt bij een advocaat bouwrecht terecht voor advies en vragen over het opstellen van contracten, de toepassing van (standaard) voorwaarden, uitvoerings- of opleveringsproblemen en andere conflicten met uw contractspartner. Mocht dat noodzakelijk blijken dan zal onze advocaat bouwrecht u tevens bijstaan in een (arbitrage)procedure.

Waar kan een advocaat bouwrecht u nog meer mee helpen?

Wij kunnen u binnen het bouwrecht adviseren over traditionele en geïntegreerde contractvormen. Meer specifiek:

 • (traditionele) aannemingsovereenkomsten;
 • projectontwikkeling;
 • bouwteamovereenkomsten;
 • alliantieovereenkomsten;
 • STABU-bestekken;
 • RAW-bestekken;
 • prestatiebestekken;
 • turnkey projecten;
 • Design & Build (D&B) of Design & Construct (D&C);
 • Design, Build & Maintenance (DB&M);
 • Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM);
 • Design, Build, Finance, Maintenance & Operate (DBFMO);
 • UAV 2012 (en UAV 1989);
 • UAV-GC 2005 (en UAV-GC 2000);
 • AVA 2013 (en oudere versies).

Onze advocaat bouwrecht werkt nauw samen met de specialisten in het bestuursrecht aangaande bijvoorbeeld vergunningen, bestemmingsplannen en tracebesluiten. Projecten hebben vaak zowel bouwrecht als bestuursrecht vraagstukken.

Een gespecialiseerd advocaat bouwrecht en infra kan u hierbij adviseren. Uw eerste aanspreekpunt is bouwrecht advocaat Wouter Leerink.

format_quote
Bouwrecht Combinatie Herepoort

Vanaf de start van de aanbesteding tot en met de uitvoering van werkzaamheden hebben wij juridische bijstand gehad bij het volledige vergunningentraject van de Combinatie Herepoort bij de aanleg van de Aanpak Ring Zuid. Hierbij ging het aanvankelijk om het in kaart brengen van vele verschillende vergunningplichten. Daarna volgde het uitrollen van een vergunningenstrategie in samenwerking met ons ontwerpteam en ons omgevingsteam. Daarbij heeft Yspeert ons onder andere bijgestaan in verschillende procedures over deze vergunningen, bijvoorbeeld met betrekking tot het natuurbeschermingsrecht (vleermuizen), de Wob, omgevingsvergunningen (bouw, kap en planologie) en bijzondere vergunningen van provincie en waterschappen. Ik ervaar de samenwerking met Yspeert als doelgericht op basis van uitgebreide, diepgaande en betrouwbare analyses. Door intensieve en constructieve dialogen kunnen wij goede besluiten nemen. De flexibiliteit van Yspeert draagt ertoe bij dat ook op korte termijn – zo nodig – juridische steun voor de directie van Combinatie Herepoort aanwezig is.

Bouwrecht Sealteq

Ze zijn extern, maar ze gedragen zich alsof ze intern zijn. Dat is erg waardevol voor ons. Daarnaast is het belangrijk dat ik te allen tijden kan sparren met mijn contactpersoon. Ook buiten kantoortijden. Zij handelt snel en denkt zowel gevraagd als ongevraagd mee op zowel procedures als onze strategie. Ik kan Yspeert advocaten van harte aanbevelen.

Wij zitten in een sector van high risk, high pay. De afgelopen jaren hebben grotendeels in het teken gestaan van onze (inter)nationale groei en expansie. Wij hebben in een korte tjjd ons marktaandeel zien groeien naar een top 3 speler in Nederland.

Conflicten zijn hier niet te voorkomen. Je werkt met octrooien, interne en externe klanten, leveranciers, personeel en stakeholders. Daarnaast hebben we te maken met deelnemingen in andere bedrijven en overnames. Na elke deal moet je zorgen dat je de zaak goed op papier hebt staan. Sealteq vaart wel bij de pragmatische adviezen van Yspeert advocaten. Mede door de proactieve benadering.

Advocaten moeten mij verrassen met hun inzichten en de kennis van de markt en de materie.

Het prettige aan Yspeert is, dat zij – naast een vaste contactpersoon – alle specialisten in huis hebben. Het zijn volhouders. Ondernemers worden vaak procedure-moe en ik hoor hen zeggen dat ze bij hun advocaat telkens alles weer moeten oprakelen. Bij Yspeert houden ze de dossiers goed bij en maken ze dossiers van a tot z af. Er zijn geen losse eindjes te bespeuren.

SealteQ BV is gespecialiseerd in onderhoud aan bruggen, sluizen, aquaducten en andere civieltechnische en infrastructurele werken. Vanuit zeven vestigingen in het land werken we met 200 mensen dagelijks aan het ‘beschermen en behouden’ van dit soort objecten.

Bouwrecht Wagenborg

Ik vaar blind op hen’, zegt hij met een knipoog naar de grote scheepvaarttak van Wagenborg. ‘Yspeert is laagdrempelig en de advocaten reageren snel en adequaat als je ze belt. Ze nemen je alle werk uit handen als de situatie daar om vraagt. Het zijn aanpakkers die maar een half woord nodig hebben, maar je voelt je niet overruled. De meerwaarde zit hem ook in het feit dat sprake is van kennisoverdracht door Yspeert. Jaarlijks verzorgt Yspeert workshops voor onze HR-medewerkers waarin de actualiteiten van dát moment worden besproken en de eventuele invloed/gevolgen daarvan voor Wagenborg. Dat is erg waardevol.

Koninklijke Wagenborg is een internationaal transportbedrijf met zes divisies en 3500 mensen in dienst. Bij zo’n grote onderneming komt het arbeidsrecht dagelijks om de hoek kijken. Manager P&O Bert Buzeman maakt sinds 20 jaren steevast gebruik van de diensten van Yspeert advocaten.

Bouwrecht De Zijlen

De bouwwereld is complex; zeker voor een zorgpartij. Yspeert helpt en heeft ons geholpen met adviseren over complexe contractvormen en de uitwerkingen daarvan binnen een bouwproces. De aanpak is laagdrempelig en pragmatisch.

Ook de regelmatig georganiseerde academies voor relaties zijn erg nuttig en informatief.

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Wouter Leerink

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Verder is Wouter actief als lid van de Junior Kamer Groningen (JCI), de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCC), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A).