Advocaat woningcorporaties

Woningcorporaties maken bewogen tijden door. De corporatie dient een goede balans te vinden tussen haar maatschappelijke taak en het bedrijfseconomisch verantwoord omgaan met haar vastgoedportefeuille. Ook is het toezicht geïntensiveerd. Op het snijvlak van “markt” en “overheid” ligt u maatschappelijk onder een vergrootglas. Corporaties spelen een belangrijke rol in de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Daarnaast wordt van corporaties een grote rol verwacht in de Energietransitie. U investeert in stenen én in mensen. Het is belangrijk oog te hebben voor dit krachtenveld. Een advocaat woningcorporaties adviseert u en staat u graag bij.

Waar kunt u zoal mee te maken krijgen?

 • gebiedsontwikkeling en nieuwbouw, projectontwikkeling;
 • ruimtelijke ordening;
 • prestatieafspraken;
 • PPS-constructies en samenwerkingen;
 • Woningwet en BTIV;
 • verhoudingen Bestuur en Raad van Commissarissen;
 • huur en verhuur;
 • huurprijzen, servicekosten en toewijzingsbeleid;
 • overlast, vervuiling, hennepteelt, onderverhuur, ZAV, betalingsachterstand;
 • huurdersorganisaties en Bewonerscommissies;
 • koop- en verkoop;
 • VvE aangelegenheden;
 • scheiden (of beter gezegd het als gevolg daarvan koppelen) van Wonen en Zorg;
 • AVG, privacy;
 • aanbesteding;
 • asbest;
 • erfdienstbaarheden. 

Expertise van onze advocaat woningcorporaties 

Yspeert advocaten is in Noord-Nederland hét kantoor dat woningcorporaties bijstaat. Meer dan tien corporaties maken gebruik van onze diensten. Dat maakt dat we thuis zijn in de branche. Wij hebben alle specialisten in huis om u volledig van dienst te kunnen zijn op alle onderwerpen waar u mee te maken krijgt.
Wij staan landelijk bekend om het initiëren van de gedragsaanwijzing in overlastzaken en onze specifieke kennis over en bijdrage aan samenwerkingen op het gebied van Scheiden van Wonen en Zorg.

Het voeren van juridische procedures is slechts een klein deel van onze dienstverlening. Onze dienstverlening voor woningcorporaties is gericht op een efficiëntere bedrijfsvoering, risicobeheersing en kostenbesparing. Wij helpen u met het stroomlijnen van juridische processen. Onze werkwijze is in samenspraak met bestuur en management juist gericht op het tijdig en proactief meekijken, meedenken en adviseren, waardoor juridische procedures voorkomen kunnen worden. Wij richten ons op zelfredzaamheid van medewerkers door kennisoverdracht en spreekuren. Voor bestuur en management vervullen wij een belangrijke signaleringsrol, die bijdraagt aan het verbeteren van interne processen en het voorkomen van problemen in de toekomst.

Waar kan een advocaat woningcorporaties u nog meer mee helpen?

Wij delen veel van onze kennis kosteloos met u in academies of blogs, zodat u voldoende weet om zelf weer verder te kunnen. Als er bredere behoefte is aan meer kennis op een bepaald onderwerp, kunnen we een opleidingsprogramma voor uw medewerkers opzetten.

Bij verschillende woningcorporaties is periodiek één van onze advocaten aanwezig. Tijdens dit inhouse spreekuur kunnen uw medewerkers alle juridische vragen stellen. Veel vragen kunnen we ter plekke beantwoorden, zodat uw medewerkers meteen weer op het juiste spoor worden gezet. Ook door woningcorporaties die over bedrijfsjuristen of advocaten in loondienst beschikken, wordt een advocaat woningcorporaties van Yspeert advocaten structureel ingeschakeld. Met de specifieke kennis en proceservaring van onze medewerkers, adviseren of ontzorgen wij uw juridische afdeling in specifieke vraagstukken of procedures. In situaties waar u tijdelijk interne capaciteit tekort komt, of op een project waar het uw eigen juridische afdeling aan specifieke kennis ontbreekt, kunnen in-house juristen van Yspeert in uw behoefte voorzien.

Uw eerste aanspreekpunt is advocaat woningcorporaties Kristien Croezen.

format_quote
Advocaat woningcorporaties Domesta

De advocaten van Yspeert zijn scherp, inhoudelijk goed, snel bereikbaar en op de hoogte van (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen de wereld van woningbouwcorporaties.

Yspeert is een echte aanrader.

Advocaat woningcorporaties Woonborg

Woonborg benadert Yspeert voor diverse zaken zoals o.a. overlast zaken, ontbinding huurcontracten bij overlast, onrechtmatige bewoning, het herijken van de algemene huurvoorwaarden.

Daarbij roepen wij ook de hulp van Yspeert in bij advies bij het niet nakomen van verplichtingen van de huurder in het algemeen.

Vanuit Woonborg hebben wij voor de meeste zaken ervaring met de specialist huur- en arbeidsrecht. Als wij de werkwijze zouden moeten omschrijven van Yspeert in het algemeen, dan is deze positief. De aanpak is adequaat doeltreffend en succesvol.

Yspeert zou ik zeker aanraden in het netwerk omdat zij toegankelijk, laagdrempelig en meedenkend werken.

format_quote

Blogs, bibliotheek en publicaties

Uw eerste aanspreekpunt:

Kristien Croezen

Kristien studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien is met name actief op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en het gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.