Advocaat woningcorporaties

Woningcorporaties maken bewogen tijden door. De corporatie dient een goede balans te vinden tussen haar maatschappelijke taak en het bedrijfseconomisch verantwoord omgaan met haar vastgoedportefeuille. Ook is het toezicht geïntensiveerd. Op het snijvlak van “markt” en “overheid” ligt u maatschappelijk onder een vergrootglas. Corporaties spelen een belangrijke rol in de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Daarnaast wordt van corporaties een grote rol verwacht in de Energietransitie. U investeert in stenen én in mensen. Het is belangrijk oog te hebben voor dit krachtenveld. Een advocaat woningcorporaties adviseert u en staat u graag bij.

Waar kunt u zoal mee te maken krijgen?

 • gebiedsontwikkeling en nieuwbouw, projectontwikkeling;
 • ruimtelijke ordening;
 • PPS-constructies en samenwerkingen;
 • Woningwet en BTIV;
 • verhoudingen Bestuur en Raad van Commissarissen;
 • huur en verhuur;
 • huurprijzen, servicekosten en toewijzingsbeleid;
 • overlast, vervuiling, hennepteelt, onderverhuur, ZAV, betalingsachterstand;
 • huurdersorganisaties en Bewonerscommissies;
 • koop- en verkoop;
 • VvE aangelegenheden;
 • scheiden van Wonen en Zorg;
 • AVG, privacy;
 • asbest;
 • erfdienstbaarheden. 

Expertise van onze advocaat woningcorporaties 

Een advocaat woningcorporaties is ervaren en thuis in de branche. Wij hebben alle specialisten in huis om u volledig van dienst te kunnen zijn op alle onderwerpen waar u mee te maken krijgt. Wij hebben tevens specifieke kennis op het gebied van Scheiden van Wonen en Zorg.

Het voeren van juridische procedures is slechts een klein deel van onze dienstverlening. De dienstverlening van een advocaat woningcorporaties is gericht op een efficiëntere bedrijfsvoering, risicobeheersing en kostenbesparing. Wij helpen u met het stroomlijnen van juridische processen. De werkwijze van een advocaat woningcorporaties is in samenspraak met bestuur en management juist gericht op het tijdig en proactief meekijken, meedenken en adviseren, waardoor juridische procedures voorkomen kunnen worden. Wij richten ons op zelfredzaamheid van medewerkers door kennisoverdracht en spreekuren. Voor bestuur en management vervullen wij een belangrijke signaleringsrol, die bijdraagt aan het verbeteren van interne processen en het voorkomen van problemen in de toekomst.

Waar kan een advocaat woningcorporaties u nog meer mee helpen?

Wij delen veel van onze kennis kosteloos met u in academies of blogs, zodat u voldoende weet om zelf weer verder te kunnen. Als er bredere behoefte is aan meer kennis op een bepaald onderwerp, kunnen we een opleidingsprogramma voor uw medewerkers opzetten.

Bij verschillende woningcorporaties is periodiek één van ons een advocaat woningcorporaties aanwezig. Tijdens dit inhouse spreekuur kunnen uw medewerkers alle juridische vragen stellen. Veel vragen kunnen we ter plekke beantwoorden, zodat uw medewerkers meteen weer op het juiste spoor worden gezet. Ook door woningcorporaties die over bedrijfsjuristen of advocaten in loondienst beschikken, wordt een advocaat woningcorporaties van Yspeert advocaten structureel ingeschakeld. Met de specifieke kennis en proceservaring van onze medewerkers, adviseren of ontzorgen wij uw juridische afdeling in specifieke vraagstukken of procedures. In situaties waar u tijdelijk interne capaciteit tekort komt, of op een project waar het uw eigen juridische afdeling aan specifieke kennis ontbreekt, kunnen in-house juristen van Yspeert in uw behoefte voorzien.

Uw eerste aanspreekpunt is advocaat woningcorporaties Frouke Douma.