Financieel recht

Advies bij financiële wet -en regelgeving

De financiële wereld is de laatste jaren in sneltreinvaart veranderd. De directe aanleiding hiervoor ligt in steeds verdergaande Europese invloeden op onze wet- en regelgeving, maar ook in de financiële crisis die in het najaar van 2008 zijn hoogtepunt bereikte. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet er op toe dat financiële dienstverleners eerlijk en transparant omgaan met klanten. Banken, Verzekeraars en Vermogensbeheerders willen nog wel eens de grenzen van het toelaatbare overschreiden. Hebt u als ondernemer, investeerder of particulier belegger een confict met een financiële dienstverlener of instelling? Een gespecialiseerd advocaat financieel recht kan u hierbij adviseren.

Expertise financieel recht

In welke gevallen moet u bij ons zijn?

 • vastgoedfinanciering;
 • beleggingsschade;
 • rentederivaten of renteswaps;
 • financieringsconstructies;
 • financiering en zekerheden;
 • aansprakelijkheid van financiële dienstverleners;
 • overkreditering;
 • woekerpolissen;
 • prospectusaansprakelijkheid;
 • zorgplicht (schending) door financiële dienstverleners;
 • ondeugdelijke beleggingsadviezen;
 • procedures bij KiFiD;
 • obliegatiefondsen en CV's;
 • borg en garantiestellingen.

Vroegtijdig advocaat financieel recht raadplegen

Of het nu om een ingewikkelde financieringsconstructie met tal van belanghebbenden gaat, of het gaat om een eenvoudige financiële kwestie, vroegtijdig van gedachten wisselen met een specialist, is van groot belang. Voor vragen of advies is uw eerste aanspreekpunt Harm Jan Tulp.