Aandeelhouders en bestuurders

Aandeelhouders en bestuurders hebben vaak specifieke vraagstukken die bijstand door gespecialiseerde ondernemingsrecht advocaten vereisen. Onze advocaten en curatoren hebben uitgebreide ervaring met het adviseren over rechtsvormen en herstructureringen, geschillen tussen aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid en governance vraagstukken.  

Geschillen tussen aandeelhouders of andere stakeholders

Bij elke onderneming kan het voorkomen dat de belangen en doelstellingen van de verschillende stakeholders, zoals het bestuur, de aandeelhouders en de raad van commissarissen, niet meer overeenkomen. Soms is er geen gezamenlijke strategie meer vast te stellen of uit te voeren. Leidt dit tot een conflict, dan is juridische bijstand vaak noodzakelijk. Een verschil van mening over een winstuitkering, een toekomststrategie of een samenwerking met een derde kan zomaar de oorzaak zijn voor een aandeelhoudersgeschil. Vaak is een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en het bestuur van grote invloed op de onderneming. Soms is zelfs het  voortbestaan van de onderneming erdoor in gevaar. Het kan daarom van groot  belang zijn dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost. 
Indien het niet lukt om in goed overleg tot een oplossing te komen, dan kan een geschil worden voorgelegd aan de rechter. Aandeelhoudersgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank, maar kunnen in voorkomende gevallen ook worden voorgelegd aan arbitrage of een andere wijze van geschilbeslechting.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders en commissarissen worden steeds vaker persoonlijk geconfronteerd met claims van curatoren, crediteuren of andere belanghebbenden van de onderneming. Dit al dan niet na het uitspreken van een faillissement. Er is een onderscheid tussen de bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder jegens de onderneming en de bestuurdersaansprakelijkheid van bestuurders tegenover derden, zoals crediteuren of werknemers.

Bij bestuurdersaansprakelijkheid staan vaak staan grote belangen op het spel, waarbij naast financiële schade ook reputatieschade dreigt. De advocaten van Yspeert staan bestuurders en commissarissen bij wanneer zij aansprakelijk zijn gesteld, maar adviseert ook bij het voorkomen van dergelijke aansprakelijkheden. Daarbij kunnen onze ervaren curatoren belangrijke adviezen verstrekken, omdat zij bij uitstek geschikt zijn om te adviseren over de bestuurdersaansprakelijkheid. 

Fusies en Overnames

Onze advocaten hebben veel kennis van en ervaring met (de begeleiding van) fusies en overnames. Wij begeleiden partijen in de onderhandeling over de voorgenomen fusie of overname, stellen intentieverklaringen op, koop- en verkoop overeenkomsten en voeren zonodig en due dillegence uit. Wij treden zowel voor kopers als verkopers op. In alle gevallen staan doelmatigheid, bereikbaarheid en snelheid van handelen bij ons hoog in het vaandel.

Heeft u vragen over een van bovenstaande onderwerpen, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, governance of aandeelhoudersgeschillen of heeft u een ander vraagstuk betreffende het ondermeningsrecht? Neem contact op met Sander Vos.