Arbeidsrechtspecialist

Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Jaarlijks wijzigen diverse wetten en regelingen en worden er nieuwe in het leven geroepen. Nog maar enkele jaren geleden is ons ontslagrecht ingrijpend gewijzigd (Wet Werk en Zekerheid). Een deel van deze wijzigingen wordt weer teruggedraaid in de Wet Arbeidsmarkt in Balans die geldt vanaf 1 januari 2020. 

Al deze wijzigingen werken vaak direct door in uw onderneming en kunnen direct impact hebben op uw organisatie. Een goede en adequate informatievoorziening door een arbeidsrechtspecialist, gecombineerd met een plan van aanpak die is toegespitst op uw organisatie, is dan wat u als werkgever wenst. Dat is dan ook wat u van ons kunt verwachten. Daarbij vinden wij het van belang dat u één vast aanspreekpunt heeft die goed op de hoogte is van de bijzonderheden en de dagelijkse praktijk van uw onderneming.

Dat maakt dat niet alleen op arbeidsrechtelijk gebied onze arbeidsrechtspecialist snel kan schakelen, maar dat ook door collega’s snel kan worden ingespeeld op vraagstukken die betrekking hebben op andere rechtsgebieden waar uw onderneming mee te maken heeft.

Onze arbeidsrechtspecialist staat ook werknemers bij

Onze arbeidsrechtspecialist staat niet alleen werkgevers bij. Ook werknemers kunnen bij onze arbeidsrechtspecialist terecht in geval van bijvoorbeeld een dreigend ontslag, onduidelijkheden over arbeidsvoorwaarden, of behoefte aan juridische bijstand bij het onderhandelen van een vaststellingsovereenkomst, onze expert staat klaar om te helpen. Daarnaast bieden we advies bij conflicten over werkgerelateerde ziekte, discriminatie op de werkvloer, en andere arbeidsrechtelijke geschillen. 

Waar kan een arbeidsrechtspecialist u bij adviseren?

 Onze arbeidsrechtspecialist ondersteunt en adviseert o.a. over de volgende onderwerpen:arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht (o.a. ZZP-ers);

 • arbeidsvoorwaarden (CAO’s, interne arbeidsvoorwaardenregelingen);
 • concurrentie-/relatiebedingen;
 • reorganisaties;
 • overnames;
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid;
 • (loon)sancties;
 • ontslag/ontslag op staande voet;
 • medezeggenschap (Wet op de Ondernemingsraden);
 • ambtenarenrecht;
 • sociale verzekeringen (waaronder WW en WIA);
 • bestuurders van vennootschappen en hun positie. 

Lezingen en cursussen door een specialist arbeidsrecht

Onze arbeidsrechtspecialist geeft jaarlijks diverse lezingen en cursussen over actualiteiten in het arbeidsrecht. Dat doet onze arbeidsrechtspecialist ook regelmatig bij onze cliënten op locatie. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met Tom Nicolai.

Blogs, bibliotheek en publicaties