Advocaat vve recht

Waarom kiest u voor een advocaat vve recht?

Een appartementsgebouw is in veel opzichten niet te vergelijken met een woonhuis of geheel bedrijfspand. Bij het kopen van een appartementsrecht wordt men mede-eigenaar van het gehele complex en krijgt men het exclusieve gebruiksrecht op een bepaald privégedeelte. Laat u vooraf goed informeren door een advocaat vve recht. Een appartementseigenaar wordt en blijft automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Binnen een vve gelden tal van regels die volgen uit de wet, statuten en het Huishoudelijk Reglement. Ook vakantieparken worden vaak gesplitst in appartementsrechten of er wordt gehandeld vanuit een “normale” vereniging die vaak ook Vereniging van Eigenaars wordt genoemd. Als bestuurder, beheerder of lid van een vve wordt u regelmatig geconfronteerd met vragen, discussies, conflicten of soms zelfs rechtszaken aangaande de vve. Een advocaat vve recht staat u bij en adviseert u graag.

Met welke onderwerpen kan een advocaat vve recht u helpen?

 • betaling van de vve bijdrage;
 • het opstellen van een reglement 
 • overlast;
 • onderverhuur;
 • geschillen tussen vve-leden
 • vergadering, formaliteiten en stemverhoudingen;
 • taken en bevoegdheden van het bestuur;
 • inhoud van de akte van splitsing of het wijzigen daarvan;
 • verhouding akte en huishoudelijk Reglement;
 • afspraken over onderhoud, gebreken, interne verbouwingen en renovaties;
 • verkopen van appartementsrechten
 • besluiten nemen of het aanvechten van een besluit;
 • financiën, reservefonds. 

In welke gevallen kunt u bij een vve recht advocaat terecht?

Onze advocaten vve recht adviseren, onderhandelen en maken en/of beoordelen brieven of overeenkomsten op alle onderwerpen waar u mee te maken heeft. Een advocaat vve recht adviseert u ten aanzien van de inhoud van de splitsingsakte, het huishoudelijk regelement en uw rechten en verplichtingen. Wij begeleiden u als advocaat vve recht in de vergadering of helpen het vve bestuur met het formuleren van aanschrijvingen aan de vve leden. Bent u het als lid van de vereniging van eigenaars niet eens met een genomen besluit? Dan staan wij u bij in de procedure ten aanzien van nietige of vernietigbare besluiten.

Trainingen en blogs 

Wij geven verder vaak trainingen op het terrein van het vve recht. U bent bij Yspeert advocaten van harte welkom om deel te nemen aan onze trainingen. Onze advocaten vve recht delen veel van onze kennis kosteloos met u in trainingen of blogs, zodat u voldoende weet om zelf weer verder te kunnen. Onze dienstverlening is gericht op efficiëntie, risicobeheersing en kostenbesparing.

Vve besturen of beheerders weten onze advocaat VvE recht structureel te vinden om hen snel op weg te helpen, zodat zij weer verder kunnen met hun taken. Uw eerste aanspreekpunt is vve recht advocaat Frouke Douma.

Frouke Douma heeft zich toegelegd op het vastgoedrecht, huurrecht en faillissementsrecht. Zij adviseert en procedeert met name over verkoop, verhuur, pacht, ontwikkeling en beheer van onroerende zaken. Tot haar klantenkring behoren vastgoedbeleggers, (ver)huurders, beheerders, VvE’s, ontwikkelaars en aannemers.