Advocaat vastgoed

Als vastgoedeigenaar wilt u ondernemen. Het gaat soms om ‘snelle handel’ en soms om een doordacht en langdurig ontwikkeltraject. Hoe dan ook spelen de juridische aspecten, of u dat nou wilt of niet, een prominente rol. Het is belangrijk om afspraken goed vast te leggen. Ook heeft u rekening te houden met de regelgeving ter plaatse. Daarnaast mogen milieueisen van overheidswege en de taken en mogelijkheden in het kader van de Energietransitie niet aan uw aandacht ontsnappen. Wij kunnen u helpen bij de aan en verkoop van (commercieel) onroerend goed, u vertegenwoordigen in conflicten over eigendomrechten, bouwgeschillen of burenconflicten. Tevens zijn onze vastgoedadvocaten thuis in alle facetten van projectontwikkeling, zoals overeenkomsten met aannemers, investeerders en financiers, huurders en leveranciers en het verkrijgen van de nodige vergunningen. Een advocaat vastgoed draagt er toe bij dat u tijdig de juiste stappen zet. 

Waar kan een advocaat vastgoed u bij helpen?

 • bouw;
 • koop- en verkoop;
 • huur en verhuur;
 • gebreken;
 • ruimtelijke ordening;
 • gebiedsontwikkeling en nieuwbouw, projectontwikkeling;
 • nul-op-de-meter woningen, Energie Prestatie Vergoeding;
 • VvE aangelegenheden;
 • huurprijzen en servicekosten;
 • milieuverontreiniging, asbest;
 • verborgen gebreken en aansprakelijkheid verkoper, makelaar of notaris;
 • financiering, hypotheek, vastgoed CV. 

In welke gevallen kunt u nog meer bij een advocaat vastgoed terecht?

Onze advocaten vastgoedrecht adviseren, onderhandelen en maken of beoordelen overeenkomsten op alle onderwerpen waar u mee te maken heeft. Een advocaat vastgoed begeleidt u bijvoorbeeld in het vergunningstraject met de gemeente en ondersteunt u bij het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met samenwerkingspartners, kopers of huurders. Komt u er met een gemeente, contractpartij of VvE niet uit? Dan treedt onze advocaat vastgoed kundig voor u op in de juridische procedure. Als relatie van Yspeert advocaten bent u tevens van harte welkom op onze academies over diverse actuele vastgoed onderwerpen. Wij delen veel van onze kennis kosteloos met u in academies of blogs, zodat u voldoende weet om zelf weer verder te kunnen.

Heeft u vragen over vastgoedrecht? Uw eerste aanspreekpunt is onze advocaat vastgoed Wouter Leerink

Blogs, bibliotheek en publicaties