Huurrecht

 

Het Nederlandse huurrecht kent vele regels waarvan niet afgeweken mag worden. Zelfs niet als beide partijen dat willen. Daar komt bij dat de rechtspraak en wetgeving op het gebied van huurrecht steeds in beweging is. Onze specialisten kunnen u op pragmatische wijze bijstand verlenen. U wilt graag hulp bij een grote renovatie of overlastgevende huurders, huurachterstanden, huurprijswijzigingen of gebreken aan het gehuurde.  Wij zijn de huisadvocaat van vele woningcorporaties en professionele verhuurders.

Naast onze kennis op het terrein van het huurrecht ( woon-en bedrijfsruimte) beschikken wij over specialisten op het terrein van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Onze specialisten staan u bijvoorbeeld bij in het geval van:

 

Huurrecht Bedrijfsruimte

 • gebreken- en onderhoudskwesties;
 • indeplaatsstellingsprocedures;
 • huurprijsgeschillen;
 • opzegging;
 • faillissement;
 • transformaties van zorgvastgoed;
 • huur van zorgvastgoed;
 • bekostiging van zorgvastgoed en instellingen.

 

Huurrecht Woonruimte

 • opstellen van huurovereenkomsten;
 • opzeggen van de huur, o.a. op grond van dringend eigen gebruik;
 • medehuur;
 • onderverhuur;
 • overlastkwesties en ontruimingsprocedures;
 • ontruimingsprocedure;
 • oplevering na einde huur;
 • gebreken.

 

Lezingen en cursussen

Wij verzorgen lezingen en cursussen over het huurrecht voor woon- en bedrijfsruimte, zodat u zelf over de kennis beschikt waarmee u conflicten voorkomt.