Insolventierecht

 

Insolventie en herstructurering

Veel ondernemers komen in aanraking met het insolventierecht. Meestal omdat een klant, concurrent, debiteur of crediteur in financiële problemen komt of zelfs in staat van faillissement wordt verklaard. Met goede voorzorgsmaatregelen en adequaat optreden is het vaak mogelijk om de schade te beperken, of in sommige gevallen de faillissementssituatie ten goede te keren en juist te gebruiken in het voordeel van uw eigen onderneming.

Ook kan het zo zijn dat u geïnteresseerd bent om bepaalde onderdelen van een failliete onderneming over te nemen. Het kan dan gaan om bepaalde zaken, maar ook om de goodwill: de handelsnaam, het klantenbestand etc.

Als uw eigen onderneming in financiële moeilijkheden verkeert, wilt u geadviseerd worden over herstructurering of herfinanciering van uw bedrijf om een faillissement af te wenden. Mocht onverhoopt het faillissement niet meer af te wenden zijn, dan is het goed om begeleid te worden bij de aanvraag van uw faillissement en u te laten adviseren over de haalbaarheid en wenselijkheid van een doorstart.

Yspeert heeft de expertise in huis om u in deze gevallen bij te staan en u goed te adviseren. Onze specialisten richten zich op alle onderdelen van het insolventierecht. Zij staan onder meer bestuurders, bedrijven, banken, investeerders en crediteuren bij. Wij kunnen u adviseren en begeleiden op de volgende vraagstukken:

 • een (dreigend) faillissement van uw debiteur;
 • een claim van uw curator op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana;
 • versterking van uw positie door het vestigen van bijvoorbeeld pandrecht of eigendomsvoorbehoud;
 • de aanvraag van uw faillissement, of wellicht eerst een pre-pack of surseance van betaling;
 • een doorstart, in geval van uw eigen faillissement of wanneer u een bedrijf wilt kopen;
 • activa- en of passivatransacties, in uw eigen faillissement of wanneer u de kopende partij bent;
 • uitwinnen van zekerheden;
 • de mogelijkheden tot verrekening;
 • herstructurering en herfinanciering;
 • de mogelijkheden tot het treffen van een (dwang)akkoord of advies in de situatie dat u als crediteur wordt geconfronteerd met een dwangakkoord;
 • discussies of onderhandelingen met de curator in een faillissement;
 • insolventieclausules in contracten.

Veel van onze gespecialiseerde advocaten worden – naast hun adviserende werkzaamheden op dit rechtsgebied- ook door de rechtbank benoemd als curatoren in faillissementen. De curatoren hebben met succes specialisatie opleidingen gevolgd, waaronder de Grotius opleiding en zijn door hun lidmaatschap van deze insolventievereniging Insolad altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van insolventie en herstructurering. Door deze kennis te combineren met de ruimschootse praktijkervaring als curator, krijgt u van onze specialisten altijd het beste advies voor uw onderneming.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

050 207 16 20 +31 (0) 6 558 945 77 s.vos@yspeert.nl

Ronald Klarus

Ronald richt zich hoofdzakelijk op ondernemingsrecht, contractenrecht en faillissementsrecht. Hij ondersteunt bedrijven bij overnames, herstructureringen en diverse contractvormen. Daarnaast wordt Ronald door de rechtbank Noord-Nederland benoemd tot curator in faillissementen in de regio Zuidoost Drenthe. Ronald is door zijn ervaringen als advocaat en curator een toegevoegde waarde voor ondernemers bij het nemen van strategische beslissingen.

Ronald heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl), bestuurslid van de Stichting Marketing Regio Emmen en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers.

0591 74 50 62 +31 (0) 6 543 667 23 r.klarus@yspeert.nl

Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van Friese Zaken en VNO NCW Noord, waar zij voorzitter is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

0512 33 41 45 +31 (0) 6 349 255 56 h.lunter@yspeert.nl

Maarten Hemmes

Maarten Hemmes studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen op de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht. Maarten legt zich toe op het terrein van het Insolventierecht. Hij is auteur van het boek ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement’ (2014).

050 207 16 19 +31 (0) 6 522 537 71 m.hemmes@yspeert.nl