Bestuursrecht

 

Het bestuursrecht ziet op alles waarbij een overheid betrokken is. Aan uw bedrijf is bestuurlijke boete opgelegd, u wilt bepaalde overheidsdocumenten verkrijgen of u wilt graag een subsidie ontvangen. Aan de andere kant ziet het bestuursrecht op een gemeente die een visie heeft op de ontwikkeling van een bepaald gebied, een provincie die handhavend op wil treden tegen een chemisch bedrijf, of een ministerie dat boetebeleid wil vast stellen. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de betrokken partijen diep raken.

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en samenleving. Besluitvorming door overheden dient zorgvuldig plaats te vinden onder afweging van alle betrokken belangen.

Wij denken graag mee over de wijze waarop een besluit juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit juist aangevochten kan worden. Tegen veel besluiten kunnen rechtsmiddelen worden aangewend (zienswijzen, bezwaar of (administratief) beroep). Over de mogelijkheden, kansen en risico’s in het bestuursrecht, adviseren wij met name overheden en ondernemers.

 

Wij kennen de weg

Het bestuursrecht heeft eigen regels en gespecialiseerde rechters met een eigen procesrecht. Wij kennen de weg. Heeft u een bestuursrechtelijke kwestie waarover u van gedachten wilt wisselen, neem contact op met onze specialisten.