Bestuursrecht

 

Het bestuursrecht ziet op alles waarbij een overheid betrokken is. Aan uw bedrijf is bestuurlijke boete opgelegd, u wilt bepaalde overheidsdocumenten verkrijgen of u wilt graag een subsidie ontvangen. Aan de andere kant ziet het bestuursrecht op een gemeente die een visie heeft op de ontwikkeling van een bepaald gebied, een provincie die handhavend op wil treden tegen een chemisch bedrijf, of een ministerie dat boetebeleid wil vast stellen. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de betrokken partijen diep raken.

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en samenleving. Besluitvorming door overheden dient zorgvuldig plaats te vinden onder afweging van alle betrokken belangen.

Wij denken graag mee over de wijze waarop een besluit juridisch houdbaar kan worden vormgegeven of juist de wijze waarop een besluit juist aangevochten kan worden. Tegen veel besluiten kunnen rechtsmiddelen worden aangewend (zienswijzen, bezwaar of (administratief) beroep). Over de mogelijkheden, kansen en risico’s in het bestuursrecht, adviseren wij met name overheden en ondernemers.

 

Wij kennen de weg

Het bestuursrecht heeft eigen regels en gespecialiseerde rechters met een eigen procesrecht. Wij kennen de weg. Heeft u een bestuursrechtelijke kwestie waarover u van gedachten wilt wisselen, neem contact op met onze specialisten.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Elzelou Grit

Elzelou studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde in 2018 de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Zij is lid van de rekenkamercommissie Midden-Drenthe. Die commissie controleert rechtmatigheid en doelmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Ten slotte is zij lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten.

050 314 42 80 +31 (0) 6 550 000 98 e.grit@yspeert.nl

Doreth Loonstra

Doreth studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Tijdens haar studie was zij onder meer werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde op de Rijksuniversiteit Groningen. Doreth is onderdeel van het brancheteam Overheid, waarbij zij zich voornamelijk toelegt op het omgevingsrecht en bouwrecht en algemeen bestuursrecht.

050 207 16 09 +31(0) 6 15 87 37 66 d.loonstra@yspeert.nl