Aanbestedingsrecht

Europees aanbesteden bezorgt menigeen hoofdbrekens. Europese richtlijnen, nationale regelgeving en een constante stroom van jurisprudentie, maken van het aanbestedingsrecht een ingewikkelde materie.

Niet alleen overheden lopen er tegenaan, ook instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen. Her en der zijn tegenwoordig aanbestedingstrajecten nodig, van wegenaanleg tot het aanbieden van zorg of schoonmaakdiensten.

 

Aanbesteden en inschrijven

In dit complexe rechtsgebied kunt u niet meer zonder specialistische begeleiding. Wij staan zowel aanbesteders als inschrijvers bij, in alle fasen van het aanbestedingstraject. Onze actuele kennis en ruime ervaring geven u een helder inzicht in alle facetten van een aanbesteding en voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan.

 

U kunt voor de volgende zaken bij ons terecht:

  • Kwalificatie organisatie als ‘aanbestedende dienst’;
  • Beoordeling aanwezigheid aanbestedingsplicht;
  • Inrichting van het aanbestedingsproces en de keuze voor de toe te passen procedure;
  • Toetsing van aanbestedingsstukken aan de Aanbestedingsleidraad, het Programma van Eisen en de Nota van Inlichtingen;
  • Formulering en toepassing van uitsluitingsgronden, geschiktheidsgronden en selectiecriteria;
  • Gunningsbeslissing en motivering van de gunning;
  • Verschil tussen ‘strategisch inschrijven’ en ‘manipulatief inschrijven’;
  • Bezwaartermijn c.q. Alcateltermijn;
  • Rechtsbescherming van gegadigden en inschrijvers vóór en tijdens het aanbestedingsproces;
  • Procedures in kort geding.

 

Blogs, bibliotheek en publicaties voor Aanbestedingsrecht

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Ruth Pruim

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen. Tevens is vice-voorzitter van de Commercieele Club Groningen en is zij lid van VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervult, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen.

050 207 16 16 +31 (0) 6 193 481 91 r.pruim@yspeert.nl

Maarten Hemmes

Maarten Hemmes studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen op de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht. Maarten legt zich toe op het terrein van het Insolventierecht. Hij is auteur van het boek ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement’ (2014).

050 207 16 19 +31 (0) 6 522 537 71 m.hemmes@yspeert.nl