sluiten, terug naar team pagina

mr. E.E. (Elzelou) Grit

Advocaat

‘Ik maak graag gebruik van alle schaakstukken op het bord’

In mijn praktijk heb ik te maken met allerlei belangen; het algemeen belang van de maatschappij, het belang van een ondernemer met een plan en vaak nog het belang van een tegenstander van dat plan. Het bestuursrecht heeft ook nog eens eigen regels en gespecialiseerde rechters met een eigen procesrecht. Dat maakt het bestuursrecht een schaakspel met geheel eigen spelregels. Of ik nu procedeer of adviseer, ik maak graag gebruik van alle ‘schaakstukken’ op het bord.

Het omgevingsrecht heeft mijn bijzondere belangstelling. Dit beslaat alles wat je tegenkomt vanaf het moment dat je de voordeur uitstapt. De broedende vogel in de te kappen boom, de fabriek of stal naast woningen, de vestiging van detailhandel op een industrieterrein. En ook de komst van windturbineparken, de aanleg van de zuidelijke ringweg rond Groningen en zelfs de vestiging van internetgiganten in de Eemshaven.

Als advocaat heb ik ervaring opgedaan aan de zijde van de overheid, het bedrijfsleven en particulieren. Hierdoor kan ik anticiperen op wat een wederpartij of medestander belangrijk vindt en kan bereiken. De ene situatie vraagt om een harde of formele aanpak, de andere om een wat zachtere, sturende hand. Met de klant bepaal ik wat we moeten nastreven en wat de beste koers is om dit te bereiken.

Elzelou Grit studeerde Nederlands Recht (cum laude) specialisatie Staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte bij twee (middel)grote advocatenkantoren in Noord-Nederland en bij een bestuursrechtelijk en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau voor overheden. Elzelou volgde de specialisatieopleiding Omgevingsrecht (voorheen ruimtelijke ordening en milieu) aan de Grotius Academie in Nijmegen. Elzelou was tot voor kort lid/voorzitter van de Commissie Bezwaar en Beroep van de Provincie Flevoland. Deze commissie adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de rechtmatigheid van genomen besluiten. Elzelou is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

  • Elzelou is auteur van de volgende publicaties in de vakliteratuur: AB 2020/291 annotatie bij ABRvS 15 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1077 (2020) AB 2019/410 annotatie bij ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2016 (2019) AB 2018/257 annotatie bij ABRvS 6 juni 2018 ECLI:NL:RVS:2018:1861 (2018) ‘Deregulering bij gemeenten, van vermindering en vereenvoudiging van regelgeving naar verbetering van de dienstverlening: over de verschoven inhoud van een begrip’ met, door H.B. Winter, N. Brameijer en E.E. Grit, in ‘Publiek/privaat: Vervlechten of ontvlechten?’ (2010).
Publicaties van Elzelou

Publicaties van Elzelou Grit