Ondernemingsrecht

 

Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht

Bij fusies en bedrijfsovernames zijn de (financiële) belangen groot. Onze ervaren ondernemingsrecht advocaten schakelen snel en zijn thuis in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Zij kunnen een fusie, verkoop of overname voor u in goede banen leiden. Als ervaren “dealmakers” realiseren zij zich dat de doelstellingen van partijen gelijk zijn, hoewel de belangen anders kunnen liggen.

 

Wij kunnen u bijstaan bij:

  • bepalen van de juiste transactievorm;
  • risico-inventarisering en due diligence;
  • adviseren over de samenwerking tussen de stakeholders;
  • opstellen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie met eventuele garanties.

 

Ook op het terrein van het vennootschapsrecht staan wij u graag bij:

  • vraagstukken over het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders;
  • oprichten en structureren van vennootschappen;
  • Geschillen tussen aandeelhouders;
  • besluitvormingstrajecten binnen de vennootschap;
  • corporate governance.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wij hebben vergaande expertise en ervaring op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid. De ondernemingsrecht advocaten worden regelmatig benoemd als curator in faillissementen en weten om die reden ook waar de valkuilen liggen. Wanneer u als bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de gevolgen groot zijn. U kunt zelfs aansprakelijk wordt gehouden voor alle schulden van de failliete rechtspersoon waarvan u bestuurder bent of bent geweest. Wij adviseren bestuurders over de beperking van risico’s op dit terrein. Wanneer u als bestuurder of commissaris wordt aangesproken door een curator, schuldeiser(s) of andere belanghebbenden, dan staan wij u als advocaat bij in dat proces.

Uw eerste aanspreekpunt:

Het hele team

Sander Vos

Sander is sinds 2007 actief als advocaat en curator. Hij heeft als curator vele faillissementen behandeld en afgewikkeld en heeft als advocaat ruime (proces)ervaring op het terrein van het goederen- en verbintenissenrecht. Sander heeft met name veel ervaring met het opstellen en beoordelen van contracten, het aangaan en afwikkelen van financieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden (zoals borgtochten, pandrechten en hypotheekrechten). Daarnaast begeleidt Sander doorlopend aandeelhouders bij zowel het opstarten als ontvlechten van samenwerkingen en adviseert hij veel over herstructureringen en overnames.

050 207 16 20 +31 (0) 6 558 945 77 s.vos@yspeert.nl

Paul Kostwinder

Paul Kostwinder is gespecialiseerd in fiscaal- en ondernemingsrecht. Paul adviseert over bedrijfsovernames en samenwerkingen tussen ondernemingen, geschillen tussen aandeelhouders onderling, maar ook over de interne verhoudingen en verhoudingen met toezichthouders (governance en compliance). Ook procedeert Paul in geschillen met de Belastingdienst. Door zijn fiscale achtergrond is Paul zeer goed in staat de financiële en bedrijfskundige gevolgen van juridische keuzes te overzien en cliënten daarover te adviseren.

050 207 16 07 +31 (0) 6 113 685 70 p.kostwinder@yspeert.nl

Ruth Pruim

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen. Tevens is vice-voorzitter van de Commercieele Club Groningen en is zij lid van VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervult, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen.

050 207 16 16 +31 (0) 6 193 481 91 r.pruim@yspeert.nl

Hillie Lunter

Hillie Lunter (advocaat sinds 2005) wordt regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Zij behaalde de post-academische opleiding Insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de specialisatieopleiding Vennootschaps – en Ondernemingsrecht bij Grotius. Hillie Lunter is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.), lid van Friese Zaken en VNO NCW Noord, waar zij voorzitter is van de Noordgang Drachten Dokkum Oosterwolde. Ook is Hillie lid van Vereniging Privacy Recht.

0512 33 41 45 +31 (0) 6 349 255 56 h.lunter@yspeert.nl

Arianne Klok

Arianne Klok BBA (Bachelor Bedrijfskunde) is advocaat sinds 2008. Naast Bedrijfskunde studeerde zij Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht.  Arianne heeft ervaring als bedrijfsjurist bij NDC-VBK de uitgevers (o.a. Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant) en was nauw betrokken bij de ISO-certificering van haar vorige advocatenkantoor.

Arianne Klok bekleedt diverse bestuursfuncties waarin zij vaak vanuit commerciële en juridische invalshoek beleid uitzet en organiseert. Zij maakt deel uit van het bestuur van AOV Oranje Nassau en Stichting Help Direct. Zij is actief en betrokken bij diverse netwerken, zoals de Commercieele Club Groningen, Sociëteit Ventus en de Noordelijke Vastgoed Sociëteit. Arianne is lid van de Commissie van Beroep van de Jongeren Commerciële Club Groningen en van de Adviescommissie van Dialogical Coaching netwerk (DCn). Daarnaast is Arianne als docent betrokken bij de Ondernemersacademie Groningen.

De commerciële praktijk van Arianne Klok is gericht op de rechtsgebieden vastgoed en ondernemingsrecht. Haar cliënten zijn startende en gevestigde ondernemers, vastgoedeigenaren, verhuurders en huurders van woon- en/of bedrijfsruimte. Arianne denkt met klanten mee op operationeel en managementniveau, overziet processen en streeft naar efficiëntievoordeel.

050 207 16 04 +31 (0)6 502 629 43 a.klok@yspeert.nl

Harm Jan Tulp

Harm Jan (advocaat sinds 1998) drijft een financiële proces- en adviespraktijk. Ondernemingen, instellingen en (vermogende) particulieren schakelen hem in ingeval van bijvoorbeeld beleggingsschade, problemen met rentederivaten of opzegging van het krediet.

Harm Jan is bestuurslid van de Vereniging voor Financieel Recht, lid van de Raden van Toezicht van Revalidatie Friesland en Schouwburg De Lawei en is lid van VNO-NCW. Harm Jan is co-auteur van de SDU-uitgave Commentaar Financieel Recht.

Daarnaast wordt Harm Jan Tulp regelmatig gevraagd voor het televisieprogramma Kassa, als het gaat om actualiteiten op het gebied van financieel recht.

0512 33 41 28 +31 (0) 6 223 748 30 h.tulp@yspeert.nl

Ronald Klarus

Ronald richt zich hoofdzakelijk op ondernemingsrecht, contractenrecht en faillissementsrecht. Hij ondersteunt bedrijven bij overnames, herstructureringen en diverse contractvormen. Daarnaast wordt Ronald door de rechtbank Noord-Nederland benoemd tot curator in faillissementen in de regio Zuidoost Drenthe. Ronald is door zijn ervaringen als advocaat en curator een toegevoegde waarde voor ondernemers bij het nemen van strategische beslissingen.

Ronald heeft na zijn rechtenstudie de volgende opleidingen afgerond: de Specialistenopleiding Leergang Insolventierecht bij de Rijksuniversiteit Groningen (2010), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Insolventierecht (2014), de INSOLAD/Grotius specialistenopleiding Financiële economie voor Insolventieadvocaten (2016). Daarnaast is Ronald lid van INSOLAD (landelijke Vereniging Insolventierecht Advocaten). Privé is hij bestuurslid van de organisatie van het jaarlijkse wielercriterium in Emmen (Gouden Pijl), bestuurslid van de Stichting Marketing Regio Emmen en initiatiefnemer van de Emmens Nieuwjaarsbijeenkomst voor Ondernemers.

0591 74 50 62 +31 (0) 6 543 667 23 r.klarus@yspeert.nl

Wouter Leerink

Wouter Leerink deed de Master privaatrecht en ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 heeft Wouter zich bij Yspeert gespecialiseerd in het bouw-, contracten- en ondernemingsrecht. Verder is Wouter actief als lid van de Junior Kamer Groningen (JCI), de Jongeren Commercieele Club Groningen (JCC), de Commercieele Club Groningen (CCG) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (Vbr-A).

050 207 16 21 +31 (0) 6 514 370 57 w.leerink@yspeert.nl

Maarten Hemmes

Maarten Hemmes studeerde cum laude af aan de Rijksuniversiteit Groningen op de specialisaties Privaatrecht en Bedrijfsrecht. Maarten legt zich toe op het terrein van het Insolventierecht. Hij is auteur van het boek ‘Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement’ (2014).

050 207 16 19 +31 (0) 6 522 537 71 m.hemmes@yspeert.nl

Rens Barendregt

Rens Barendregt (advocaat van 1979 – 2019) is 37 jaar als advocaat aan het kantoor verbonden geweest. Per 1 januari 2020 is Rens als adviseur verbonden aan Yspeert. Hij volgde de specialisatieopleiding ondernemersrecht aan de Grotius Academie. In het verleden was Barendregt actief als bestuurslid o.a. van de Commercieele Club, als adviseur van de vakgroep Small Business and Entrepreneurship van de RUG, en van de Bedrijvenvereniging ZO. Thans is Barendregt lid van het bestuur van Het Fonds Ondernemend Groningen als ook van het theater de PeerGroup. Daarnaast is Barendregt actief als toezichthouder | commissaris bij instellingen en bedrijven.

050 207 16 03 +31 (0) 6 553 821 02 r.barendregt@yspeert.nl

Mart Dijkstra

Mart studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met de afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht. Als advocaat werkte hij bij advocatenkantoren in het noorden van het land en in de Randstad. Daarnaast deed hij ervaring op in het internationale bedrijfsleven als bedrijfsjurist (Legal & Compliance counsel) bij Samsung Electronics. Mart is lid van de Vereniging Privacy Recht.

0512 334 124 +31 (0) 6 146 863 89 m.dijkstra@yspeert.nl