Reorganisatie

Reorganisatie

Op een bepaald moment kan zich de situatie voordoen dat  u als werkgever genoodzaakt bent om een reorganisatie door te voeren binnen uw organisatie. Een slechte(re) financiële situatie is de meest voorkomende reden om te reorganiseren. Maar ook organisatorische en/of technologische veranderingen, een bedrijfsverhuizing of werkvermindering kunnen een reden zijn om te reorganiseren.

Een reorganisatie is een proces dat niet van de een op de andere dag is uitgevoerd. Het vergt een zorgvuldige planning en voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen van de benodigde stukken voor een eventuele procedure bij het UWV, het in kaart brengen van de te vervallen arbeidsplaatsen en een mogelijke adviesaanvraag bij de ondernemingsgraad binnen uw organisatie. Onze advocaat arbeidsrecht kan u veel werk uit handen nemen en u van begin tot eind ondersteunen bij een reorganisatie.

Het afspiegelingsbeginsel bij reorganisatie

Bij een reorganisatie bent u als werkgever niet vrij om te bepalen welke werknemers u wilt ontslaan. Hiervoor geldt het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel beoogt de gevolgen van ontslagen eerlijk te verdelen over werknemers in vergelijkbare functiegroepen en leeftijdscategorieën. Hierdoor worden jongere werknemers niet onevenredig hard getroffen ten opzichte van oudere werknemers. Op basis van het afspiegelingsbeginsel worden werknemers met vergelijkbare (onderling uitwisselbare) functies in verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld. Per leeftijdscategorie moet de werknemer met het kortste dienstverband worden ontslagen.

Voordat werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst mogen worden ontslagen, moeten eerst overeenkomsten uit de ‘flexibele schil’ (uitzendkrachten, AOW-gerechtigden, werknemers met een oproepcontract en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor nog maximaal een half jaar) worden beëindigd.

Herplaatsing bij reorganisatie

Een werknemer kan pas ontslagen worden als eerst onderzoek is gedaan naar een mogelijke herplaatsing in een andere passende functie binnen de organisatie, eventueel met behulp van scholing. De werkgever moet kunnen aantonen dat er geen andere functies binnen de organisatie beschikbaar zijn die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de betreffende werknemer.

Onze advocaat arbeidsrecht kan u bij een reorganisatie adviseren en ondersteunen bij:

 • het opstellen van een reorganisatieplan en tijdlijn;
 • het verzamelen van de benodigde stukken voor een eventuele UWV-procedure;
 • de onderbouwing van de bedrijfseconomische reden(en);
 • een mogelijke adviesaanvraag aan de ondernemingsraad;
 • het in kaart brengen van de te vervallen arbeidsplaatsen;
 • het bepalen van de juiste ontslagvolgorde op basis van het afspiegelingsbeginsel;
 • de mogelijkheid om enige sturing aan de ontslagvolgorde te geven;
 • het inlichten van de betrokken werknemers en het eventueel organiseren van een personeelsbijeenkomst;
 • het onderzoeken van een mogelijke herplaatsing van werknemers;
 • het vormgeven van een ontslagregeling en het opstellen van vaststellingsovereenkomsten;
 • de inhoudelijke UWV-procedure (als het niet lukt om met de betrokken werknemers een regeling te treffen).

Onze advocaat arbeidsrecht denkt graag met u mee om de reorganisatie binnen uw onderneming in goede banen te leiden. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

Lees ook onze blogs over dit onderwerp: 

https://yspeert.nl/yspeert-learning/kennisbank/ontslag-vanwege-reorganisatie/

https://yspeert.nl/yspeert-learning/kennisbank/reorganisatie-welke-werknemer-komt-voor-een-ontslagregeling-in-aanmerking/

https://yspeert.nl/yspeert-learning/kennisbank/bedrijfseconomische-redenen-en-de-uitvoeringsregels-van-het-uwv/

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.