Ontslag vanwege reorganisatie

  • event22-08-2022
  • schedule12:00
  • timer2 minuten

Het lijkt beter dan ooit te gaan met de economie. Er is bijna geen personeel te krijgen en de meeste bedrijven kunnen de vraag naar hun producten niet aan. Waarom dan een blog schrijven over de regels van reorganisatie? Omdat er sprake lijkt te zijn van stilte voor de storm.

Verschillende economen en de Europese Commissie voorspellen dat het voor veel sectoren vanaf het derde kwartaal van dit jaar moeilijker zal worden om aan hun financiële verplichtingen te blijven voldoen. Eventuele belastingschulden die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd, moeten vanaf 1 oktober 2022 weer betaald worden. Daarnaast blijven de prijzen van energie en grondstoffen stijgen zodat het uiterst onzeker is hoe de economie zich zal gaan ontwikkelen.

De redenen om te willen reorganiseren kunnen divers zijn

Verschillende omstandigheden kunnen een reden geven om te willen reorganiseren. Een slechte(re) financiële situatie is de meest voorkomende reden. Maar ook organisatorische en/of technologische veranderingen, een verhuizing van een bedrijf of werkvermindering kan een reden zijn om te reorganiseren.

Als er arbeidsplaatsen vervallen vanwege de reorganisatie moet er een ontslagaanvraag bij het UWV worden ingediend. De wettelijke grondslag is dan ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zoals bedoeld in artikel 7:669 lid 3 onder a BW.

Welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen, wordt vastgesteld aan de hand van het afspiegelingsbeginsel

Soms zorgt een reorganisatie ervoor dat er meerdere arbeidsplaatsen komen te vervallen. In dat geval moet de werkgever op basis van het zogenaamde afspiegelingsbeginsel bepalen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Op basis van het afspiegelingsbeginsel moeten de werknemers met vergelijkbare (onderling uitwisselbare) functies in verschillende leeftijdscategorieën worden ingedeeld. Per leeftijdscategorie moet de werknemer met het kortste dienstverband worden ontslagen. Door toepassing van het afspiegelingsbeginsel blijft binnen een bedrijf de verdeling tussen oudere en jongere werknemers na een reorganisatie zoveel mogelijk gelijk.

Voordat werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst mogen worden ontslagen, moeten eerst overeenkomsten met uitzendkrachten, AOW-gerechtigden, werknemers met een 0-urencontracten en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor nog maximaal een half jaar worden beëindigd.

Ook bij reorganisatie speelt de vraag of een werknemer kan worden herplaatst een rol

Een werknemer kan pas ontslagen worden als eerst onderzoek is gedaan naar een mogelijke herplaatsing in een andere passende functie binnen de organisatie, eventueel met behulp van scholing. Ook in het geval van bedrijfseconomische omstandigheden moet de werkgever dus aantonen dat er geen andere functies binnen de organisatie beschikbaar zijn die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de betreffende werknemer.

Let op medezeggenschap en de regels van reorganisatie in de cao

Afhankelijk van hoeveel arbeidsplaatsen komen te vervallen als gevolg van de reorganisatie, moet de werkgever verplicht advies vragen aan het medezeggenschapsorgaan. Dit kan de personeelsvertegenwoordiging zijn of de ondernemingsraad, afhankelijk van hoeveel werknemers binnen een organisatie werkzaam zijn.

Daarnaast is het goed om altijd in de cao te kijken welke afspraken daarin zijn vastgelegd in het geval van reorganisatie.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Denkt u erover om te gaan reorganiseren en wilt u vooraf advies om op het juiste moment de juiste stappen te zetten? Neem dan gerust contact op met Kristien Croezen of één van onze andere specialisten.

Geschreven door:

Kristien Croezen

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Kristien Croezen studeerde Nederlands recht aan de RUG (specialisatie privaatrecht) en in de tussentijd ook HBO-rechten (bestuursrecht en privaatrecht) aan de Hanzehogeschool Groningen. Voordat zij de advocatuur in ging, was zij onder meer griffier bij de sector civiel van de rechtbank Groningen. Kristien heeft ruime ervaring in het privaatrecht en is nu met name actief op het gebied van bestuursrecht en gezondheidsrecht. Zij deelt haar ervaringen en kennis graag door middel van het geven van lezingen en schrijven van blogs. Kristien is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Klik voor meer binnnen de categorie
Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.