AI Act compliance advocaat

Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. AI wordt niet alleen gebruikt voor het creëren van creatieve marketingteksten (ChatGPT), maar ook voor het opsporen van uitkeringsfraude door de overheid en het analyseren van MRI-scans in de gezondheidszorg. Om de toepassing van mensgerichte en betrouwbare AI-systemen te bevorderen en tegelijkertijd te zorgen voor een hoog beschermingsniveau om burgers te beschermen tegen de (eventuele) schadelijke gevolgen van AI-systemen, is de AI Act in het leven geroepen.

De nieuwe AI Act brengt verplichtingen met zich mee die gelden voor ontwikkelaars (aanbieders) en gebruikers (exploitanten) van AI-systemen. Het naleven van deze complexe wetgeving kan een grote uitdaging lijken, maar met onze gespecialiseerde AI Act compliance advocaat hoeft u zich geen zorgen te maken. Onze AI Act compliance advocaat heeft uitgebreide kennis van de AI Act en is goed uitgerust om u te helpen bij het nalevingsproces.

Voor wie geldt de AI ACT?

De AI Act is (onder meer) van toepassing op de aanbieders en exploitanten van de AI-systemen. De aanbieders zijn de partijen die de AI-systemen hebben ontwikkeld en ook op de markt hebben gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan het bedrijf OpenAI dat het AI-systeem ChatGPT heeft ontwikkeld. De exploitanten betreffen de gebruikers van de AI-systemen, bijvoorbeeld wanneer uw organisatie gebruikmaakt van ChatGPT voor dagelijkse werkzaamheden. De AI Act is niet van toepassing op alle natuurlijke personen die een AI-toepassing gebruiken voor bijvoorbeeld persoonlijke (niet-professionele) doeleinden. Onze AI Act compliance advocaat verleent zowel diensten voor aanbieders als exploitanten van de AI-systemen.

Aan welke verplichtingen moet uw organisatie voldoen?

Afhankelijk van de risicocategorie waar het betreffende AI-systeem onder valt, gelden voor de aanbieders en exploitanten van AI-systemen verschillende verplichtingen. Ten aanzien van AI-systemen met een hoog risico dienen aanbieders bijvoorbeeld een conformiteitsbeoordeling uit te voeren, een risicomanagementsysteem te implementeren en te voldoen aan transparantieverplichtingen. Exploitanten dienen onder meer de gebruiksaanwijzingen van de aanbieder op te volgen, te zorgen voor voldoende menselijk toezicht, automatisch logs bij te houden en in bepaalde gevallen een “fundamental rights impact assessment” uit te voeren. Een AI Act compliance advocaat kan u ondersteunen bij het voldoen aan deze (compliance) verplichtingen.

Wanneer exploitanten of aanbieders niet aan hun verplichtingen voldoen, dan kunnen zij een boete opgelegd krijgen van de nationale toezichthouder tot maximaal 35 miljoen euro of 7% van de wereldwijde jaaromzet.

Wat kan een AI Act compliance advocaat voor u doen?

 Onze AI Act compliance advocaat kan onder meer de volgende diensten voor u verrichten:

  • het uitvoeren van een AI compliance scan;
  • het uitvoeren van een fundamental rights impact assessment;
  • het geven van (bewustwordings)trainingen ten aanzien van het gebruik van AI in uw organisatie;
  • het toetsen van beleidsstukken/technische documenten aan de verplichtingen uit de AI Act;
  • het bieden van ondersteuning bij het voldoen aan de transparantieverplichtingen uit de AI Act;
  • het opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden die de aansprakelijkheidsrisico’s bij het gebruiken/ontwikkelen van AI-systemen mitigeren.

Zoekt u een AI Act compliance advocaat? Of heeft u specifieke vragen voor onze AI Act compliance advocaat? Neem dan contact op met één van onze specialisten Hillie Lunter of Tom Klatter.