Financieel toezichtrecht

Wat is Financieel toezichtrecht 

Wat moet u doen om een vergunning als vermogensbeheerder te krijgen? Tot hoever mag een bank gaan met vragen stellen over geldverkeer op uw (zakelijke) bankrekening? Waar moet u aan denken als u obligaties wilt aantrekken ter financiering van een project? Wanneer is beleggingsverlies schade die op de financiële dienstverlener kan worden verhaald? Dat zijn onderwerpen die allemaal door het financieel toezichtrecht worden beheerst.

Het financieel toezichtrecht omvat een groot aantal regelingen: Europese richtlijnen en verordeningen, wetten, uitvoeringsregelingen. Denk bijvoorbeeld aan de Prospectusverordening, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook speelt het ‘gewone’ civiele recht een belangrijke rol, en natuurlijk de rechtspraak. Als u door de bomen van het financieel toezichtrecht het bos niet meer ziet, nemen wij u bij de hand. 

Yspeert Advocaten: uw kompas in het Financieel toezichtrecht 

Wij beseffen dat zowel financiële instellingen als hun klanten baat hebben bij een goede werking van het financieel toezichtrecht. Onze advocaten zetten hun expertise in voor zowel financiële instellingen als hun klanten. Van begeleiding van een uitgifte van effecten tot een vergunningsaanvraag, van advisering van klanten bij beantwoording van vragen van de bank tot advisering over beleggingsschade, van juridische bijstand bij opzegging van de bankrekening tot het totstandbrengen van een schikking: zij doen het allemaal. Daarbij geldt steeds het uitgangspunt dat we hard op de inhoud zijn maar steeds respect voor de relatie houden. Wij weten dat een regeling in onderling overleg vaak sneller en goedkoper is. Maar soms is een schikking niet binnen handbereik. En dan trekken wij zonder schroom de toga aan. Yspeert Advocaten is uw kompas in het financieel toezichtrecht. 

Maatwerkoplossingen voor uw financieelrechtelijke vraagstukken 

De vraagstukken in het financieel toezichtrecht zijn vaak complex en nooit hetzelfde. Dat vergt een indivuele aanpak van elke zaak en voor elke cliënt. Daarom is maatwerk bij ons de standaard. Wij stemmen onze adviezen en strategieën af op uw persoonlijke wensen. Of het nu gaat om (advisering over) vergunningsaanvragen of prospectusplicht, over transactiestructurering of geschilbeslechting, ons team heeft de vereiste expertise om u te begeleiden. Wij huilen niet met de wolven mee, maar geven u een reëel beeld van de kansen en de risico’s. Dat maakt Yspeert Advocaten tot uw betrouwbare partner ingeval van vraagstukken in het financieel toezichtrecht. 

Conclusie 

Kennis van en inzicht in het financieel toezichtrecht is onmisbaar voor zowel ondernemingen die actief zijn op de financiële markten als hun klanten. Wij hebben kennis van en het inzicht in het financieel toezichtrecht. We zetten beide graag voor u in. Om u te adviseren, of, als het echt niet anders kan, u te begeleiden in een juridische procedure. Onze can do-mentaliteit maakt dat we niet alleen de risico’s in kaart brengen, maar ook kijken naar wat wél mogelijk is.

Hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw vraagstukken op dit gebied? Neem contact op met één van onze specialisten: Harm Jan Tulp en Sarah de Recht. Zij helpen u graag verder.

Blogs, bibliotheek en publicaties

Neem contact op

Klik hier voor het het privacybeleid van Yspeert advocaten n.v.