sluiten, terug naar team pagina

mr. R.H.E. (Ruth) Pruim

Advocaat | bestuurder

‘Ik zie mens en bedrijf graag groeien’

Als er een probleem is, moet je je schouders eronder zetten. Ervoor willen gaan en betrokken zijn. Ik denk dat cliënten mijn drive ook voelen. Ik ben oplossingsgericht en wind er meestal geen doekjes om. Dat is ook wel eens confronterend, maar ik geloof erin dat bedrijf, mens en proces daarbij gebaat zijn. Ik denk als ondernemer, heb die ervaring en houd van de dynamiek. Het stelt me in staat om over de bredere context van een case met een cliënt mee te denken. “Niet je punt willen maken maar een oplossing bieden, daar is de cliënt bij gebaat”.

Mijn betrokkenheid bij mens en bedrijf maakt dat ik er altijd op gericht ben om kennis (binnen ondernemingen) te verhogen of lering te trekken uit situaties; Kennis en inzicht moet je (ongevraagd) delen om bedrijf en mens te kunnen laten groeien. Dat voorkomt cases en leidt tot risico- en kostenbeheersing.

Ruth Pruim (advocaat sinds 2002) is bestuurder van Yspeert advocaten. Ruth is lid van de Investeringscommissie van het Investeringsfonds Groningen en lid van de VNO-NCW. Voorheen heeft zij diverse toezichthoudende functies vervuld, waaronder Commissaris bij de Zorggroep Groningen. Ruth heeft de specialisatie-opleiding ondernemingsrecht gevolgd en de leergang aanbestedingsrecht bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Ruth is als vennoot verbonden aan Yspeert advocaten.

Publicaties van Ruth

Publicaties van Ruth Pruim