sluiten, terug naar team pagina

mr. M. (Merel) Adema

Advocaat

'De veelheid aan wetten en regels in het bestuursrecht en omgevingsrecht, maakt het vinden van een oplossing een complexe maar interessante puzzel'

Als jurist ben ik werkzaam in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Dat betekent dat ik mij bezig houd met zaken waarbij in ieder geval altijd een overheid partij is. Overheden hebben bevoegdheden die vergaand in kunnen grijpen op de mogelijkheden van ondernemingen en particulieren. Voor zowel een overheid als een onderneming is het van belang dat deze eenzijdige bevoegdheidsuitoefening zorgvuldig en rechtmatig verloopt met inachtneming van alle betrokken belangen. Projecten beginnen vaak met een plan tot ontwikkeling van een braakliggend terrein of een herontwikkeling van bestaand vastgoed. Juist de regelgeving op verschillende onderwerpen, die ook nog eens per locatie kan verschillen, levert in de praktijk een uitdagend speelveld op. Ik haal graag het onderste uit de kan om samen met u een toekomstbestendige oplossing te vinden voor uw probleem.

Mijn passie voor het staats- en bestuursrecht komt voort uit de veelzijdigheid van dit rechtsgebied. De veelheid aan wetten en regels maakt het vinden van een oplossing een complexe maar interessante puzzel. Ik help u graag met het plaatsen van de puzzelstukjes op de juiste plek. Mijn juridische en bestuurskundige achtergrond helpen mij om alle factoren die een rol spelen bij uw probleem in kaart te brengen. Ik sta voor een praktische en oplossingsgerichte aanpak. Door mijn open houding weten partijen snel waar zij aan toe zijn. Ik verlies daarbij de menselijke kant niet uit het oog. Dit zijn belangrijke eigenschappen die ik graag inzet om ervoor te zorgen dat de cliënt met een tevreden gevoel de deur uitgaat.

Merel Adema studeerde Juridische Bestuurskunde (cum laude) en deed daarna de master Nederlands recht, specialisatie Staats-en Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte als bezwaarjurist bij het Instituut Mijnbouwschade. Merel Adema liep eerder stage bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en heeft een onderzoeksstage gedaan bij de gemeente Groningen.

Publicaties van Merel

Publicaties van Merel Adema